Tikšanās ar uzņēmējiem Codē – Informācijas sniegšana par aktuālākajiem jautājumiem no ZM, PVD, VAAD un LAD