Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - mācību 4.diena