Mālpils | aicina vietējos uzņēmējus uz apspriedi par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām

Datums: 
14. Marts, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Mālpils

Mālpils novada dome aicina vietējos uzņēmējus uz apspriedi par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Saskaņā ar atklāta projektu konkursa nolikumu, pašvaldībai ir, pirmkārt, jāatbalsta ceļi vai ceļu posmi, kas nepieciešami uzņēmējdarbībai, priekšroku dodot tiem ceļiem vai ceļu posmiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei. Tāpēc īpaši aicinām apspriedē piedalīties to uzņēmumu, saimniecību vai saimnieciskās darbības veicēju pārstāvjus, kuru darbība ir saistīta ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi un pie kuriem piekļuve notiek pa grants ceļu vai grants ceļa posmu.

Apspriede notiks 2018.gada 19.martā plkst.17:00 Mālpils novada domes Mazajā zālē.

Intereseni aicināti iesūtīt interesējošos jautājumus vai savus priekšlikumus par pārbūvējamiem grants ceļu posmiem līdz 14.marta plkst.17:00 uz e-pastu dome@malpils.lv

Apspriedes ar uzņēmējiem tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Kontaktinformācija: 
dome@malpils.lv
Reģions filtram: