Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Datums: 
28. Marts, 2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.
Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.

Projektu konkursa XII kārtā pieejamais finansējums 224040,04 EUR.

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 89616,02 EUR.

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 134424,02 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 90%.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/konkursa_XII_karta

Kontaktinformācija: 
Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.
Reģions filtram: