Seminārs Dobelē "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
25. Novembris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Laba higiēnas prakse (LHP), laba ražošanas prakse (LRP), paškontrole /programma saskaņā ar 2005.gada 14. jūnija LR MK noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”/

Programmā:
1. Vispārējā daļa.
2. Pārtikas nekaitīgums un drošība:
3. Vispārējs priekšstats par higiēnu, tās nozarēm.
4. Pārtikas higiēna.
5. Personāla personīgās higiēnas prasības.
6. HACCP, principi, vērtēšana un ieviešana, nozīme.
7. Klausītāju zināšanu pārbaude un apliecību izsniegšana.

Lektore – Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste – eksperte

www.pic.dobele.lv

Kontaktinformācija: 
Tālr.63781740, 63781741, e-pasts piuac@dobele.lv
Reģions filtram: