Tukumā noslēgušās mācības jauniešiem

Tukumā 1. decembrī noslēdzās jau desmitās mācības jauniešiem uzņēmējdarbības attīstībai. LLKC Tukuma konsultāciju birojā mācības uzsāka 11 jaunieši. Šogad viss notika savādāk nekā iepriekšējos gados. Bija gan klātienes tikšanās, gan individuālas konsultācijas, gan attālinātas mācības Zoom platformā, gan tālmācības iespējas, izmantojot  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra tālmācības platformu.

Bija interesanti gan jauniešiem, kas apguva ideju ģenerēšanas prasmes, analīzes elementus, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, gan mācību organizatoriem un lektoriem. Jaunieši aktīvi sadarbojās, rosinot kolēģos jaunas biznesa idejas, uzsākot pat kopīgu sadarbību. Mācību laikā tika apgūtas šādas tēmas: idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība; uzņēmējdarbības pamati; tirgus analīze; mārketings un reklāma; biznesa plans; resursu izvērtējums; finanšu plānošana; aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanai laukos un uzņēmēju labā prakse.

Jauniešus iedvesmoja pieaicinātie lektori, piemēram, uzņēmēja, zīmola “Skim gardumi” izveidotāja un ilggadēja tirgzinības priekšmetu pasniedzēja Olga Blumbaha. Viņa rosināja un iedvesmoja jauniešos radošumu, savstarpējo sadarbību, biznesa ideju attīstīšanu. Šķiet, viņa spēj biznesa ideju saskatīt ik mazākajā niekā, apaudzējot to ar idejām un uzburot reālu biznesa projektu.

Iepriekšējā “Laukiem būt!” konkursa laureāte, SIA “ZPN food” īpašniece Gunta Žagare dalījās pieredzē, kā tapa viņas konkursa prezentācija un video rullītis. Iedrošināja, pastāstīja un parādīja dažādus “knifiņus”, kas palīdz noturēt skatītāja uzmanību, radīt interesi par produktu.

Jauniešus iedvesmoja arī pieredzes apmaiņas brauciens pie veiksmīgiem jauniem novada uzņēmējiem un iepriekšējā gada dalībniekiem, kuri pārliecinoši startēja konkursā “Laukiem būt!” un tagad veiksmīgi vada savus uzņēmumus. Pieredzes brauciens deva ne tikai iedvesmu un iedrošinājumu strādāt pie savas biznesa idejas attīstīšanas, bet arī pārliecību, ka, neskatoties uz neizbēgamām neveiksmēm, darot to, par ko esi pārliecināts, to, kā dēļ mirdz tavas acis, var sasniegt iecerēto.

Mācības ir noslēgušās. Priekšā pats atbildīgākais – izstrādāt savu biznesa plānu, kuru tālāk varēs iesniegt konkursā “Laukiem būt!” Vēl jāapgūst runas prasmes, lai veiksmīgi aizstāvētu savu biznesa ideju. Lai izdodas realizēt savas ieceres!

Mācības notika Valsts Lauku tīkla pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Lita Cielava,
LLKC Tukuma biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru