Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Datums: 
19. Februāris, 2015
Vieta: 
Vilzēni

Plkst. 16:00

Darba kārtība:
16:00 Tikšanās pie  Vilzēnu darbnīcām – Dainis Kreišmanis pastāsta par savu saimniecību, tad došanās uz z/s “Apsītes”, kur notiks sēde;
16:45 Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš;
17:15 Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Šķepasts;
17:45 Tiek izskatīti Alojas novada domes sēdes jautājumi kā arī citi jautājumi un ierosinājumi.
 
Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi.
 

Reģions filtram: