14. oktobrī - Liepājā - Nodarbinātības valsts aģentūras seminārs darba devējiem

Datums: 
14. Oktobris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
„Līva” Amber zālē (1.stāvā)

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāle un Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) 2015.gada 14.oktobrī no plkst.10:00 līdz 13:30 viesnīcas „Līva” Amber zālē (1.stāvā) organizē semināru Liepājas pilsētas un novada darba devējiem par Liepājas, Latvijas un Eiropas darba tirgus aktualitātēm un NVA aktualitātēm un pakalpojumiem.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Liepājas, Latvijas un Eiropas darba tirgus situāciju, NVA un NVA EURES pakalpojumiem darba devējiem un palīdzību darbinieku piesaistei, kā arī iespējām uzņēmējiem saņemt finansiālu atbalstu iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumos.
Dalībai pasākumā ir uzaicināti Lietuvas, Polijas, Bulgārijas un Rumānijas Nodarbinātības dienestu eksperti, lai iepazīstinātu ar šo valstu darba tirgus situāciju un iespēju piesaistīt darbaspēku no šīm valstīm (ārvalstu ekspertu prezentācijām tiks nodrošināta tulkošana uz latviešu valodu).

Aicinām Jūsu uzņēmuma pārstāvjus piedalīties organizētajā seminārā un izmantot tā iespējas.

Jūsu dalību seminārā lūdzu apstiprināt nosūtot e-pastu NVA Liepājas filiāles nodarbinātības organizatorei sadarbībā ar darba devējiem Lindai Segliņai (Linda.Seglina@nva.gov.lv) līdz 7.oktobrim.

Kontaktinformācija: 
Linda.Seglina@nva.gov.lv
Reģions filtram: