Seminārs Tukumā "ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā"

Datums: 
18. Februāris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Tukums

BDR ''Partnerība laukiem un jūrai''' potenciālajiem projektu iesniedzējiem organizē informatīvus seminārus
"ES LEADER pieejas finansējuma saņemšanas iespējas 2016.-2020.gadā"

Semināri notiks:

18. februārī plkst. 15.00 Tukuma novada domes vitrāžu zālē, Talsu ielā 4;

Seminārā interesenti tiks informēti par :

partnerības teritorijas attīstības stratēģijā paredzētajām atbalstāmajām rīcībām un finansējuma saņemšanas nosacījumiem no ELFLA un EJZF (par EJZF rīcībām sīkāka informācija tiks sniegta Engures seminārā);
plānotajiem projektu iesniegšanas termiņiem;
būvniecības veikšanas kārtību ES projektos (tikai Engures seminārā );
citām aktualitātēm un interesējošiem jautājumiem

Semināru aicinām apmeklēt biedrības, uzņēmumus, tai skaitā zivsaimniecības, tūrisma, mājražošanas, amatniecības un citus ar nelauksaimniecisko darbību saistītus uzņēmumus, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

- Atgādinām, ka caur stratēģiju atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai (ELFLA 1. un 2.rīcības) atbalstu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā nepārsniedz 70 000 EUR. Šis ierobežojums neattiecas uz projektiem, kurus plānots iesniegt Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcībās.
Ar stratēģiju un rīcībām iespējams iepazīties Partnerības laukiem un jūrai mājas lapā www.plj.lv, sadaļā "Stratēģija".
Plānots, ka stratēģija LAD tiks saskaņota līdz 2016.g.februāra vidum.

Kontaktinformācija: 
Aicinām semināram pieteikties pa e-pastu: ilze.turka@plj.lv
Reģions filtram: