Inovatīvas uzņēmējdarbības seminārs Dobelē

Datums: 
26. Februāris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Semināra mērķis: motivēt iedzīvotājus attīstīt un īstenot savas biznesa idejas, rosināt interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas un sniegt ieskatu par biznesa vidi.

Laiks: 10.00-15.00

Lektors: Uldis Cimdiņš ir Latvijā pazīstams inovatīvs uzņēmējs un lektors, kas inovatīvas uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstības jomā darbojas kopš 2004.gada. Uldis Cimdiņš ir RTU MBA Kursa „Inovāciju tehnoloģijas” pasniedzējs, PHARE 2003.gada programmas projekta „Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs” līdzautors un Ekonomikas ministrijas finansētā projekta „Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā” autors. 2008. – 2014.gadā vadījis seminārus inovatīvo biznesa ideju autoriem par ideju ģenerēšanu un pilnveidošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu. Viņš regulāri piedalās dažādu biznesa plānu konkursos iesniegto biznesa plānu vērtēšanā un ir mentors jauno uzņēmēju programmās, ko organizē LIAA un Seed Forum.

Kontaktinformācija: 
Skaidrīte Velberga, Tālr. 63781739 (sekretāre 63781740) Mob. 25449330 (birojs), e-pasts piuac@dobele.lv
Reģions filtram: