Mācības aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā" ietvaros