Tukumā - Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 1. mācību diena