Tukumā - Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 4. mācību diena