Tukumā - Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai noslēguma diena