Tukumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1. mācību diena