Tukums | Seminārs “Uzņēmējdarbības atbalsts”

Datums: 
6. Marts, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Tukums

6. martā, plkst. 15:00 uzņēmējus un topošos uzņēmējus uz tikšanos aicina Tukuma novada Dome, LIAA Jūrmalas biznesa inkubators un valsts attīstības finanšu institūcija Altum.

Seminārā mērķis būs iepazīstināt ar pieejamo atbalstu, kā arī dot iespēju iegūt jaunus kontaktus – gan uzņēmējiem savā starpā, gan iepazīties ar personām, kas var sniegt noderīgus padomus pretendējot uz minēto atbalstu.

Galvenie akcenti būs:
• jauno un topošu uzņēmēju iespējas biznesa inkubatorā, kurā inkubācijas ietvaros atbalsts pieejams arī Tukuma novadā reģistrētiem uzņēmumiem;
• energoefektivitātes ieviešanas risinājumiem pieejamie aizdevumi un granti, kuru atmaksu iespējams segt no iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem;
• Tukuma un Engures novadu uzņēmēju datubāze un tās sniegtās iespējas.

Seminārā programma:
• 15:00 - 15:15 Tukuma novada pašvaldība - projekta "Senie amati - no tradīcijām līdz mūsdienām" (finansēts no ELFLA) ietvaros izstrādātā Tukuma un Engures novada uzņēmēju datubāze un citas aktualitātes.
• 15:15 - 15:45 Jūrmalas biznesa inkubators - Tukuma novadā reģistrētiem uzņēmumiem pirmsinkubācijā un inkubācijā pieejamais atbalsts.
• 15:45 - 16:15 Uzņēmēja pieredzes stāsts - SIA “Smalkais muslis”, pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas dalībnieks.
• 16:15 - 17:00 Attīstības finanšu institūcijas Altum - atbalstu energoefektivitātes uzlabojumiem, aizdevumiem jauniem un esošiem uzņēmumiem, kredītu garantijām u.c.
• 17:00 - 17:30 Semināra noslēgums - laiks sarunām starp semināra dalībniekiem.

Pieteikšanās semināram* e-pastā: tiešsaistē aizpildot anketu: http://tiny.cc/tukumaseminars
Vai nosūtīt pieteikumu uz: arturs.doveiks@tukums.lv

Kontaktinformācija: 
arturs.doveiks@tukums.lv
Reģions filtram: