Jaunumi

Meņģelietis Dzintars Eglītis ir viens no jaunās paaudzes pārstāvjiem, kurš nav devies strādāt uz vecās Eiropas attīstītākajām valstīm, bet nodibinājis savu uzņēmumu.

 Kopskaitā piecas dažādas jauniešu radītas biznesa idejas atzītas par labākajām un saņēmušas motivējošas naudas balvas LLKC rīkotajā konkursā „Laukiem būt!”.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar veikalu tīklu „top!” un LLKC, aicina izaudzēto realizēt vietējā veikalu tīklā.

Alsungas novadā saimnieko Esmiralda Rungovska – dzīvesprieka pārpilna un strādīga sieviete, kura kopā ar ģimeni izveidojusi divas bioloģiskās zemnieku saimniecības.

Agris Locs ar draugiem no Rīgas un Mārupes aktīvi apzina mājražotājus, cenšoties tos savest ar potenciālajiem pircējiem. Kādēļ? Par to mūsu saruna.  

LLKC Cēsu nodaļa šogad organizējusi informatīvos un izbraukuma seminārus Stalbes un Priekuļu vidusskolu audzēkņiem, lai iepazītos ar uzņēmumiem laukos.

Jauniešu centrs Brocēnu novadā darbojas jau ilgāku laiku, bet nu tas ir atdzimis jaunās vēsmās, jo veikts remonts pašu jauniešu spēkiem.

LLKC Tukuma nodaļa sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi rīkoja izglītojošu pasākumu skolniekiem par vides zinībām.

Salgales pamatskolas skolēni un audzinātājas

Salgales pamatskolas skolēni 4. novembrī devās informatīvi izzinošā braucienā pie uzņēmējiem Jelgavas un Tērvetes novadā.

Ozolniekos, Rīgas ielā 34, 13.novembrī notiks Valsts lauku tīkla pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" konkursa "Laukiem būt!" fināls, kurā izvērtēs kopā 15 jauniešu biznesa idejas.

Lapas