Dienvidkurzemes novads | LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbībā un vietējo produktu realizācijā (pieteikumu iesniegšanas termiņš - 27.02.2023)

Datums: 
27. Janvāris, 2023 līdz 27. Februāris, 2023
Vieta: 
Biedrība

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks /no 2023. gada 27. janvāra līdz 27. februārim.

10. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 320 122. 51 EUR.

M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Projektu īstenošanas termiņš: projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildus informācija ir pieejama biedrība “Liepājas rajona partnerība” mājas lapā - https://lrpartneriba.lv/aktualitates/pazinojums-par-projektu-iesniegumu-...

Kontaktinformācija: 
Tālr. 26595623. E-pasts: info@lrpartneriba.lv. Mājas lapa: www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: