Izsludināts grantu konkurss "Darītspēks" jaunajiem uzņēmējiem

Datums: 
20. Septembris, 2023 līdz 20. Oktobris, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Alūksnes novada pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldība izsludina grantu konkursu jaunajiem uzņēmējiem. Konkursā var iegūt līdz 3000 EUR grantu pamatlīdzekļu iegādei jauna uzņēmuma izveidošanai vai esošā attīstīšanai.
Projekta pieteikums iesniedzams 20.09.2023.-20.10.2023.

Pieteikties var:
fiziska persona, kura apņemas veikt saimniecisko darbību un uzsākt komercdarbību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā;
komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kura reģistrācijas datums nepārsniedz 5 gadus un apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 40 000 EUR, kurš apņemas attīstīt vai uzsākt jaunu komercdarbības virzienu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.

Informatīvā konsultāciju diena 29. septembrī Alūksnes uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē.

Vairāk, saite: https://aluksne.lv/index.php/2023/09/05/izsludinats-grantu-konkurss-dari...

Kontaktinformācija: 
Māra Saldābola, mob.25425222, mara.saldabola@aluksne.lv
Reģions filtram: