28.11.2023IKuldīgaI Noslēguma diena " Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās"