28.11.2023IKuldīgaI Pieredzes brauciens " Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās"