Ventspils novada pašvaldības grantu konkurss uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums”

Datums: 
18. Februāris, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Ventspils novada pašvaldība

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos grantu konkursam uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums”. Pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 29. februārim.

Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novada uzņēmumus, kas rada jaunas darbavietas remigrantiem un/vai remigrantu jaunizveidotus uzņēmumus. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, veicinot remigrantu dibinātu uzņēmumu izveidi un/vai nodrošinot darbavietu izveidi remigrantiem. Priekšroka tiek dota remigrantu dibinātiem uzņēmumiem. Vienlaikus uz atbalstu var pretendēt gan jaunie, gan esošie uzņēmumi.

Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums. Grantu konkursa ietvaros 2024. gadā projektu īstenošanai kopējais finansēšanas fonds ir 18 000 eiro, tai skaitā, valsts finansējums 6000 eiro, pašvaldības finansējums 3000 eiro un privātais finansējums 9000 eiro.

Valsts un Ventspils novada pašvaldības finansējums šī konkursa ietvaros tiek piešķirts:

Latvijā reģistrētai juridiskai personai, kura atbilst mikrouzņēmumu, mazo un vidējo komersantu statusam, kas veic saimniecisko darbību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
fiziskai personai, kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusi saimniecisko darbību (veiks darbību) Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
fiziskai personai, kas atbalsta piešķiršanas gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs un kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kontaktpersona – uzņēmējdarbības atbalsta un tūrisma jomas speciāliste Dace Kolāte (tālr. 29742098, e-pasts: dace.kolate@ventspilsnd.lv).

Kontaktinformācija: 
Dace Kolāte (tālr. 29742098, e-pasts: dace.kolate@ventspilsnd.lv)
Reģions filtram: