Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2024”

Datums: 
12. Marts, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Ventspils novada pašvaldība

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2024”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Projektu konkursa finansējums ir 15 000 eiro. Vienam projektam maksimālais piešķiramais apjoms ir 3000 eiro. Projektus var iesniegt līdz 31. martam, nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi: projekti@ventspilsnd.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, vai arī drukātā formā iesniegt personīgi Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, līdz 2024. gada 28. martam.

Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kura atbilst mikrouzņēmumu, mazo un vidējo komersantu statusam, kas reģistrējusi un veic saimniecisko darbību Ventspils novada administratīvajā teritorijā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona un fiziska persona, kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa “Solis 2024” uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darba vietu radīšanu, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, veicināt esošās saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu. Konkursa mērķi: veicināt ilgtspējīga, oriģināla un novatoriska produkta (preces, pakalpojuma) radīšanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.

Konkursu izsludina un organizē Ventspils novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un būvniecības nodaļa, tās darbinieki izvērtēs arī saņemtos pieteikumus, bet lēmumu pieņems pašvaldības Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja.

Vairāk informācijas: https://ventspilsnovads.lv/aktualitates/izsludina-projektu-konkursu-uzne...

Kontaktinformācija: 
https://ventspilsnovads.lv
Reģions filtram: