Ainavu veidošana ir skaistums un liela atbildība

GalerijaPrint

Cilvēkam ir ļoti svarīga apkārtējā vide, un īpaša nozīme ir mājas, parku un sabiedrisko teritoriju ainavai. Šis stāsts ir par skaistumu un par jaunieti, veiksmīgu un apņēmības pilnu uzņēmēju Jāni Lagzdiņu, kurš dzimis un audzis Dunalkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, un šobrīd izveidojis un vada uzņēmumu SIA “Grīnus”, kas sniedz ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumus.

Ceļš uz savu uzņēmumu

LLKC Liepājas biroja sadarbība ar Jāni Lagzdiņu aizsākas 2018. gadā, kad jaunietis bija ieradies birojā uz konsultāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, jautājot: “Gribu uzsākt uzņēmējdarbību, ar ko sākt?” Sarunas laikā noskaidrojās, ka Jānim ir dzimusi ideja par apzaļumošanas uzņēmuma izveidi. Šāda ideja radās, vasarās ārpus studijām strādājot Dunalkas pagasta zemnieku saimniecībā “Mārtiņlauki” un ar šo saimniecību saistītajā uzņēmumā SIA “Krastmaļu sēklas”. Bieži klienti, iegādājoties zāliena sēklas, jautāja pēc apzaļumošanas pakalpojuma, jo tuvākajā apkārtnē nav neviena uzņēmuma, kura pamatdarbība būtu zināšanās balstīta apzaļumošana.

Šī tikšanās sakrita ar laiku, kad LLKC īstenoja jauniešu mācības “Laukiem būt!”, kuru mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās.

Tā Jānis Lagzdiņš 2018. gada rudenī piedalījās un veiksmīgi pabeidza jauniešu mācību ciklu “Laukiem būt!” Mācību laikā Jānis kopā ar lektoriem un citiem mācību dalībniekiem izanalizēja savu uzņēmējdarbības ideju, kā arī ieguva zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, grāmatvedības pamatiem un izstrādāja reālu biznesa plānu ar visiem aprēķiniem. Jānis atzīst, ka mācības bija ļoti vērtīgas, un īpaši spilgti ir palikusi atmiņā savas idejas prezentācija un aizstāvēšana, jo tās laikā par šāda pakalpojuma izmantošanu ļoti ieinteresējās kāds no komisijas locekļiem.

Pēc mācībām un pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes absolvēšanas 2019. gada jūlijā Jānis bija gatavs dibināt uzņēmumu nelauksaimnieciskajā nozarē, jo tajā brīdī viņa pārliecība bija, ka mūsdienās nodarboties ar lauksaimniecību un tās produktu ražošanu ir ļoti grūti, ja īpašumā nav nedz zemes, nedz tehnikas, jo gan zeme, gan tehnika ir dārga. Tā tika dibināts uzņēmums SIA “Grīnus” Dunalkas pagastā. Šāds uzņēmuma nosaukums ir izvēlēts apzināti, jo tulkojumā no angļu valodas, tas saistīts ar vārdu “zaļi” vai “zaļš”, kā arī pilnais tiešais tulkojums būtu – “Green us”, t. i., “apzaļumo mūs”.

Jānim izdevās loloto sapni – savu biznesa ideju – pārvērst par reāli strādājošu uzņēmumu, kas ļoti veiksmīgi sevī apvienoja gan iegūto darba pieredzi, gan augstskolā un mācībās apgūtās teorētiskās zināšanas agroķīmijā, uzņēmuma vadīšanā, dārzkopībā, mehanizācijā un augsnes zinātnē.

Piedāvātie pakalpojumi un jau paveiktais

Jaunā uzņēmuma galvenais darbības virziens ir saistīts ar estētiski skaistas vides veidošanu. Piedāvātais pakalpojums ietver zāliena ierīkošanu, mēslošanu, augsnes agroķīmisko izpēti, paklājzāliena ieklāšanu, augsnes ielabošanu, zāliena piesēšanu, aerāciju, pļaušanu, smidzināšanu ar augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī dobju izveidi, koku, dižstādu un krūmu stādīšanu. Pieejams universāla traktora AVANT 528 tehniskais pakalpojums, kas ietver inerto materiālu līdzināšanu, vešanu, celmu frēzēšanu, augsnes frēzēšanu, bruģa tīrīšanu un citus darbus. Klientiem ir iespējams piedāvāt gan vienu noteiktu atsevišķu pakalpojumu, gan arī kopā ar sadarbības partneriem nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu. Šo gadu laikā ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar ainavu arhitektiem, bruģa likšanas uzņēmumiem, zāliena audzētājiem, laistīšanas sistēmu piegādātājiem, kas piedāvā arī attālināti un automātiski vadāmas laistīšanas sistēmas. Aktīvais darba laiks ir pavasaris un rudens.

Visā ir savas nianses, un, protams, arī šī joma nav izņēmums. Piemēram, Jānis ikdienā saskaras ar diviem jēdzieniem – “zālājs” un “zāliens” – šie divi vārdi un to atšķirība ir pamatu pamats. Zāliens ir veidots tā, lai būtu skatāms, baudāms un parasti tas ir dārzos un sporta laukumos, taču zālājs ir lauksaimniecībā – lopbarības ieguvei. Parasti, ja pilsētvides dārzos un sporta laukumos pakalpojuma sniedzējs izmanto vārdu “zālājs”, ir diezgan liela iespējamība, ka šis piedāvātais pakalpojums nebūs kvalitatīvs un sniedzējam trūkst zināšanu.

Lai piesaistītu klientus, pirmajā gadā tika ievietoti sludinājumi. Kopš tā laika tas vairs netiek darīts, jo paši klienti iesaka kaimiņiem, radiem un draugiem, un tas ir pats vērtīgākais darba novērtējums. Patlaban  galvenokārt tiek strādāts Liepājā un tuvākajā apkārtnē. Klienti ir gan privātpersonas, gan uzņēmēji. Kā lielākos īstenotos projektus Jānis min Liepājas Karostas futbola laukuma atjaunošanu, zālienu ierīkošanu Zirgu salā Liepājā un arī Kuldīgas galvenā stadiona apzaļumošanu.

Jānis uzsver, ka neatkarīgi no darba apjoma primārais ir kvalitāte un individuāla pieeja katram klientam. Lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu, ir nepieciešama pieredze un zināšanas, kuras Jānis guvis gan studiju laikā, gan arī, praktiski strādājot ar zālienu sēklu ražošanu saistītos uzņēmumos. Nemitīgi gan dažādos semināros, gan arī pašmācības ceļā tiek papildinātas zināšanas saistībā ar zālienu ierīkošanu un apsaimniekošanu, jo sniegtais pakalpojums prasa ļoti daudz zināšanu un situācijas, laikapstākļi, augsnes veids un struktūra ir dažādi, līdz ar to jāspēj pielāgoties jebkurai situācijai, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Svarīgs ir arī kopīgs komandas darbs, vēlme pilnveidoties un meklēt jaunas iespējas.

Ieguldījumi uzņēmuma attīstībā

Liela nozīme uzņēmuma darbības pilnveidošanā un straujākā attīstībā ir bijusi un arī būs iespējai piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus jauna aprīkojuma iegādei, jo tas ir nepieciešams gan jaunu darbinieku un klientu piesaistīšanai, gan arī ieplānoto darbu paveikšanai pēc iespējas kvalitatīvāk un efektīvāk (laika un ieguldīto resursu ziņā).

Uzņēmuma darbības laikā ar vietējās rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un valsts finanšu institūcijas ALTUM atbalstu ir īstenoti trīs investīciju projekti:

* 2019. gadā uzņēmums iesniedza un saņēma finansējumu projektam “Zāliena ierīkošana, labiekārtošana un apsaimniekošana”. Projekta mērķis –iegādāties teritoriju apsaimniekošanai nepieciešamo tehniku (zāliena sējmašīnu ar frēzi, auto piekabi, aeratoru – skarifikatoru, zāles pļāvēja traktoru).

* 2020. gadā īstenots projekts “Universālās pašgājējmašīnas iegāde”.

* 2020.–2021. gadā iesniegts un īstenots projekts “Papildaprīkojuma iegāde pakalpojumu klāsta paplašināšanai”.

Īstenotie projekti ļāvuši paplašināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu un piedāvāt pilnīgāku servisu, kā arī radīt jaunas pilna laika darbavietas.

Svarīgi izprast dabas procesus

Jānis atzīst, ka viņam kā cilvēkam no laukiem ir svarīgi izprast dabas procesus, piemēram, ja vēlas izaudzēt graudus, ir jāievēro noteikts laiks un arī jāizdara atbilstošs darbs. Līdzīgi ir arī ar viņa piedāvāto pakalpojumu, kur katram darbam ir savs laiks un noteikti priekšnosacījumi.

Iemesls, kāpēc vienmēr Jānis Lagzdiņš ir vēlējies izveidot savu uzņēmumu, ir brīvības sajūta. Protams, tas nes līdzi lielu atbildību par paveikto darbu, par uzņēmuma darbības nodrošināšanu, kā arī visam ir jārēķina līdzi.

Jānim ļoti svarīga ir atzinība par paveikto darbu un cilvēciskās attiecības. Viņš ir pilnībā pārliecināts, ka laukos ir viena no viņam vissvarīgākajām lietām – brīvība.

Aiva Kasparoviča,
LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultante 

Aleksejs Kačanovs, 
LLKC Liepājas biroja vadītājs

Foto: Jānis Lagzdiņš un personīgais arhīvs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru