Aizputes jaunieši rūpējas par novada atpazīstamību

Aizputē 30. augustā notika projekta „A” noslēguma festivāls. Projektu īstenoja biedrība „Next ” un Aizputes jauniešu Ideju māja, un tas radīts, lai veicinātu lielāku novada atpazīstamību.

Pasākums ir arī Aizputes novada domes ieguldījums, lai jaunieši Aizputē un tās novadā noticētu tam, ka mūsu mājas ir vieta, ar kuru lepoties.

Projekts tika balstīs uz sešu darbnīcu aktivitātēm, kuru laikā tika radīti dažādi produkti, kuri ne tikai prasīja jauniešu aktīvu iesaistīšanos to veidošanā, bet arī ļāva ieraudzīt tās pozitīvās lietas, kuras saistās ar vārdu „mājas” un rada lielāku Aizputes atpazīstamību, izmantojot tos tūristu piesaistes nolūkos.

Tūrismā izmantojamie produkti, kuri tapuši projekta laikā, ir „A” kreklu sērija un jauniešu radīts dizains; foto izstāde „Jūties kā mājās”, kura apskatāma Ideju mājas telpās; video „Sekundes Aizputē”, kurā parādītas vairākas Aizputē ievērojamas vietas; video „Kas tu esi, Aizpute?”, kurā iekļauti jauniešu izvēlēti Aizputes simboli; jauni slēpņu punkti, kas nodrošina alternatīvu veidu, kā cilvēkam viesoties Aizputē.

Projekts noslēdzas - ideja un motivācija paliek

Lai gan oficiāli projekts ir noslēdzies līdz ar „A” festivālu, idejas paliek un tiks turpinātas īstenot. Īpaša vērība tiek piešķirta „A” kreklu darbnīcai un dizainam. Jau tagad ir pieprasījums pēc jauniem krekliem un dizaina piemērošanu citām vajadzībām, piemēram, „A” zīmola uzlīmes automašīnām, komplektam, kuru dāvināt vidusskolēniem, beidzot skolu u. c. produkti. Tiks strādāts arī pie tā, kā vēl vairāk un saistošāk varētu veidot stāstus par mūsu pilsētas kultūrvēsturiskajām un nemateriālajām vērtībām.

Tēla radīšana nenotiek trīs mēnešu laikā, kurā darbojās projekts, tādēļ Ideju mājas uzdevums arī turpmāk ir ļaut pašiem jauniešiem noticēt, ka Aizpute ir vieta, kur būt, un pēc tam radīt viņiem iespējas stāstīt par to arī citiem.

Viens no projektā iesaistītajiem jauniešiem Toms Ķeķis sacīja: „Projekts „A” man dod iespēju pastāstīt cilvēkiem Rīgā, cik Aizpute ir lieliska, lepoties ar Aizputi un to, ko darām. „A” kreklu valkāju ar paceltu galvu, jo pat kolēģi darbā man ir apjautājušies, kas ir „A” projekts un kur var iegūt šādus kreklus. Ir lieliska lepnuma sajūta, par to, kā mēs visi kopā ar šiem krekliem radām cilvēkiem interesi par mums, par Aizputi!”

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Paldies sakām arī Liepājas „Otrā Elpa. Pludmale” filiālei par finansiālu atbalstu sietspiedes darbnīcas darbībā, kā arī Aizputes uzņēmumiem „North 66”, „Eko lignum” un kafejnīcai „Livonija”.

Iespēja iegūt savu „A” kreklu būs arī 13. septembrī mākslas rezidences „Serde” rīkotajā „Āboļošanā”.

Paula Āboliņa-Ābola,

Aizputes jauniešu Ideju mājas vadītāja

Pievienot komentāru