Darbīgās tikšanās Dobeles pusē

GalerijaPrint

Pavasaris Dobeles pusē ir aizritējis darbīgās tikšanās reizēs novada pagastu pārvaldēs ar vietējiem uzņēmējiem. Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs (PIUAC) tika ierosinājis šos pasākumus, lai kopīgi ar Dobeles novada domes pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un LLKC Dobeles konsultāciju biroju informētu uzņēmējus par dažādām aktualitātēm novadā un sniegtu ieskatu dažādu atbalsta pasākumu pieejamībā šogad.

Tērvetes kultūras namā tika rīkota informatīva tikšanās ar Dobeles novada Tērvetes apkārtnes uzņēmējiem (01.04.). Par Dobeles PIUAC aktualitātēm stāstīja Dobeles PIUAC vadītāja Brigita Tivča, uzņēmējdarbības konsultante Monta Mantrova un uzņēmējdarbības speciāliste Dace Laizāne. Atbalsta iespējas un aktuālos jaunumus lauku uzņēmējiem vēstīja LLKC Dobeles biroja konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska. Par 2022. gadā plānotajiem darbiem Tērvetes pagastā ziņoja Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Berlands. Noslēgumā neformālā gaisotnē tika apspriesti dažādi saimnieciski jautājumi.

Bēnes Tautas namā Dobeles PIUAC aicināja Auces, Bēnes puses uzņēmējus uz tikšanos, lai iepazīstinātu uzņēmējus ar darbības mērķiem un tuvākajām aktualitātēm (06.04.). Līdzīgi kā tikšanās reizē Tērvetē, arī Bēnē uzņēmējiem tika sniegts ieskats iespējās, ko sniedz Dobeles PIUAC, koprades tehnoloģiju telpa Open Lab, zīmols un mārketinga iespējas ar dobeledara.lv, kā arī informācija par atbalstu Ukrainas bēgļiem nodarbinātības jautājumos. Pēc PIUAC prezentācijas uzņēmējiem pastrādāt praktiski grupu darbā aicināja Inuta Smirnova, Dobeles PIUAC uzņēmējdarbības speciāliste Aucē. Dalībnieki tika aicināti  rakstīt ieteikumus, kas Auces un Bēnes pusē kam tas būtu jādara un kāpēc jādara. Aktivitātē veidojās ļoti veiksmīga sadarbība, dzima jaunas idejas un metodes, kas varētu atrisināt dažādus sasāpējušus jautājumus. Šos ieteikumus uzņēmēji prezentēja un kopīgi diskutēja ar pārvaldes vadītājiem Gintu Vežuku un Dinu Melderi – ko varētu vai nevarētu (un kāpēc?) ieviest dzīvē. Pārvalžu vadītāji pastāstīja par paveiktajiem un plānotajiem darbiem katrā pagastā. No kopējām diskusijām lielākā problēma izkristalizējās, pamatā kā jau visur, sliktais ceļu stāvoklis – gan valsts, gan pašvaldības pārziņā esošais.

Tikpat darbīgas tikšanās notika Penkules kafejnīcā TELPA (14.04.) un Bikstu pagasta pārvaldē (21.04.). Tajās papildu iepriekšminētajiem lektoriem pievienojās attiecīgo pagastu pārvalžu vadītāji – Penkules pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Karro un Bikstu/Zebrenes pagastu pārvalžu vadītāja Irēna Dabra. Par aktualitātēm visā novadā informēja Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā, rosinot klātesošos gan diskutēt, gan izteikt idejas turpmākai sadarbībai, kā arī dažādu problēmu risinājumam.

Informatīvo semināru cikls noslēdzās 5. maijā Dobeles PIUAC, kad uz ar uzņēmējiem tikās ne tikai PIUAC un LLKC speciālisti, bet arī Dobeles pilsētas kultūras nama darbinieki, lai informētu par Dobelē plānotajiem pasākumiem un uzņēmēju iespējām tajos piedalīties ar ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski un priekšsēdētāja vietnieku Edgars Laimiņu risinājās diskusija par informācijas apmaiņu ar pašvaldības iestādēm un plānotajiem būvdarbiem Dobeles pilsētā. 

Monta Mantrova,
Dobeles PIUAC uzņēmējdarbības konsultante

Raimonda Ribikauska,
LLKC Dobeles konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto no Dobeles PIUAC arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru