Jauniešiem ir idejas un degsme sava biznesa uzsākšanai laukos

GalerijaPrint

Spraigā un radošā atmosfērā augustā noritējusi interaktīvā programma jauniešiem „Tu vari vairāk!” LLKC Rēzeknes nodaļā.

 Pasākums tika organizēts Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. Tā laikā vairāku dienu garumā jauniešiem no Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadu teritorijām bija iespēja mācīties un gūt priekšstatu par to, kā uzsākt un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Vērtīgus ieteikumus šajā sakarā sniedza vairāki kompetenti speciālisti.

 Vērtīgi speciālistu ieteikumi

 Par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” realizēto atbalsta programmu ietvaros pastāstīja Rēzeknes filiāles vadītāja Vita Pučka. Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē un arī informēja par pašvaldības piedāvātājām atbalsta iespējām jauniešu ideju realizācijā. Savu skatījumu par Latgales jauniešu idejām un jaunu biznesa virzienu attīstīšanu izklāstīja biedrības „Sava kabata” vadītāja Marika Rudzīte–Griķe. Savukārt 2013. gada konkursa „Laukiem būt!” uzvarētājs, piemājas saimniecības „Cepļi” īpašnieks Uldis Arnicāns izstāstīja savu veiksmes stāstu par to, kā uzdrīkstējies un uzsācis biznesu, un cik noderīgas bija zināšanas, ko viņš smēlās LLKC organizētajās apmācībās 2013. gadā.

 Ar savu redzējumu par mērķorientētas idejas definēšanu, analīzi un attīstību jauniešus domāt radoši un atšķirīgi no ierastā rosināja SIA „Lūzumpunkts” piedzīvojumu organizācijas apmācību vadītājs Māris Resnis. Viņš mācīja jauniešiem, kā izstrādāt savas idejas stratēģiju, formulējot potenciālā biznesa misiju, vīziju un mērķus.

Aizraujošas lekcijas par mārketinga tēmām vadīja Rēzeknes augstskolas Mg. oec., lektore Iveta Dembovska. Jaunieši guva plašu ieskatu par dažādām mārketinga koncepcijām, tirgus segmentēšanu, perspektīvāko segmentu izvēli, sava produkta vai pakalpojuma ieviešanu tirgū, mērķauditorijas noteikšanu, klientu vajadzību apzināšanu, konkurences analīzi un, protams, arī par efektīvas reklāmas veidošanu.

 Praktisku informāciju par uzņēmējdarbības plānošanu, tai skaitā par biznesa plāna izstrādi, uzņēmējdarbības formām, uzņēmuma reģistrēšanas kārtību sniedza LLKC Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Šķesters. Savukārt grāmatvedības tēmas skaidroja LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante Sanita Kovaļenko.

 Uzņēmēju pieredzes maratons

 Īpašu jauniešu atzinību guva pasākuma laikā organizētais „Uzņēmēju pieredzes maratons” – tika apmeklēti dažādi Rēzeknes, Ciblas un Kārsavas novadu uzņēmumi, kuru vadītāji dalījās savā saimniekošanas pieredzē.

Ciemojoties Griškānu pagastā pie keramiķa Andra Ušpeļa, jaunieši ar interesi klausījās stāstu par ģimenes biznesa tradīciju saglabāšanu un turpināšanu Ušpeļu dzimtā. Protams, keramiķis arī demonstrēja, kā uz virpas top māla trauks, un ar īpašu iedvesmu stāstīja par sava aroda tehnoloģisko procesu – sākot no izejvielu izvēles, cepļa kurināšanas un beidzot ar gatavu produktu un tā piedāvājumu tirgū.

Čornajas pagasta Ratnieku ciemā jauniešus viesmīlīgi uzņēma IK „Saule RH” īpašniece Elga Elksne, kura kā mājražotāja strādā īpašā nišā, pagatavojot un piedāvājot tirgū Latgalei netradicionālu produktu – suši. Jaunieši, degustējot saimnieces gatavotos suši, ļoti atzinīgi novērtēja gan to ārējo izskatu, gan arī garšas īpašības. Elga rosināja jauniešus nebaidīties no izaicinājumiem un vienmēr paturēt prātā, ka katra iecere ir tā vērta, lai to izskatītu kā iespējamu risinājumu sava biznesa uzsākšanai. Taču viņa arī brīdināja, ka ir ļoti svarīgi izpētīt normatīvos aktus, kas ir saistoši konkrētai saimnieciskai darbībai, bet tai pašā laikā arī iedrošināja, ka visu var izdarīt, ja ļoti vēlas, un uzsvēra, ka ir taču arī iestādes, kur vienmēr var griezties pēc konsultācijas un nepieciešamās informācijas.

Nākamais uzņēmējs, pie kura jaunieši smēlās ļoti daudz praktiskus padomus par savas saimnieciskās darbības organizēšanu, bija IK „Izidori” īpašnieks Valdis Zujs no Pušas pagasta, kurš sagaidīja jauniešus darba procesā uz labības lauka, pats stūrējot graudu kombainu. Tikšanās ar šo uzņēmēju iespaidoja jauniešus ar iedvesmojošu stāstu par to, cik ļoti detalizēti savulaik saimnieks pats analizēja katru niansi gatavojoties uzsākt biznesu lauksaimniecībā (graudkopībā) un to, kā saimnieciskās lietas tiek kārtotas šobrīd – kā tiek plānots un veidots graudkopības attīstībai nepieciešamais tehnikas parks un kā šim mērķim tiek piesaistīti finanšu resursi, gan izmantojot projektu iespējas, gan arī kredītresursus no komercbankām un citām finanšu institūcijām. Protams, tika akcentēta arī spēja pārliecināt potenciālos finansētājus par savu kredītspēju, pamatoti argumentējot iecerēto uzņēmuma ieņēmumu plūsmu un alternatīvus variantus dažādu risku iestāšanās gadījumā. Īpašu akcentu savā stāstījumā Valdis veltīja tam, cik svarīgi biznesā strādāt ar maksimālu atdevi un veidot godprātīgas attiecības ar sadarbības partneriem.

„Uzņēmēju pieredzes maratona” turpinājumā jaunieši ieradās Ciblas novada Līdumnieku pagastā zemnieku saimniecībā „Grunduļi”, kur saimnieki Ināra un Valfrēds Miezīši labprāt dalījās ar savu pieredzi par saimniekošanu lauku viensētā. Jauniešos pārdomas rosināja fakts, ka saimnieki savā dzīvē ir pieņēmuši lēmumu no zināmā mērā stabilas dzīves Rīgā pārcelties uz dzīvi Latgales lauku nostūrī un te spēj nodrošināt sev nepieciešamos ieņēmumus ar daudzveidīgu saimniekošanu. Saimnieka Valfrīda lepnums ir viņa dzīves lielākā aizraušanās – baloži. Šobrīd saimniecībā kopā ir vairāk nekā 200 dažādu šķirņu dekoratīvie un pasta baloži, kuri tiek speciāli apmācīti un trenēti. Te ar mīlestību tiek turētas arī vistas, audzēti truši, aitas, gotiņa, kā arī saimniecībā ir iekopti dārzi, tai skaitā pushektārs ar rudens avenēm, kas, kā atzīst saimniece Ināra, sezonas laikā ir ļoti labs ienākumu avots. Taču pašas Ināras iespaidīgākais veikums saimniecības kopējā budžeta veidošanā ir izsmalcinātās šokolādes konfektes, dažādas kūkas un tortes, ko saimniece pati izgatavo un piedāvā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ved uz tālākiem tirdziņiem. Te jauniešiem bija lieliska iespēja redzēt, kā vienā saimniecībā izvērsti vairāki darbības veidi un katrs ir pelnošs ne tikai kā atsevišķs produkts, bet arī kopumā tiek piedāvāts kā lauku tūrisma pakalpojums.

Zināšanas, pieredzi un iedvesmu savam biznesam jaunieši smēlās arī Kārsavas novada Malnavas pagasta uzņēmumā IK „Dzīles”. Tā īpašniece Aina Barsukova, ar viņai raksturīgu godu saimnieču šarmu, laipni izrādīja savu maizes ceptuvi un stāstīja jauniešiem, kā savā dzīvē ir meklējusi ceļu pie aroda, kas būtu sirdij tuvs un, protams, nestu arī peļņu. Tā no speciālista grāmatvedībā bija mēģinājums kļūt par lauksaimnieku un nodarboties piena lopkopības nozarē, taču drīz vien saprotot, ka tomēr šī niša nav tīkama, bija centieni arī citās jomās, līdz viņa beidzot pamēģināja cept maizi. Un izdevās! Tā, nu jau pirms vairākiem, gadiem ģimenes garāža pārtapa par maizes ceptuvi, kurā ar Eiropas finansējuma atbalstu iegādātas un uzstādītas elektriskās cepeškrāsnis ar akmens klonu un izbūvēta arī riktīga malkas krāsns kā senos laikos un arī sagādāta visa pārējā materiāltehniskā bāze. Patīkams pārsteigums jauniešiem bija iespēja, darbojoties kopā ar pašu saimnieci, izcept un baudīt aromātiskas un patīkami kraukšķīgas picas. Baudot pašceptās picas un omulīgu gaisotni, jaunieši klausījās Ainas stāstījumā un guva vērtīgus padomus par sava uzņēmuma mārketinga attīstību, lai veidotu veiksmīgu uzņēmuma tēlu un efektīvi popularizētu uzņēmuma produkciju. Spilgts piemērs šajā jomā ir IK „Dzīles” īpašnieces rīkotais tradicionālais pasākums „Brenčs” (nosaukumu saimniece izveidojusi saliekot kopā vārdus „brokastis” un „lenčs”), kura laikā tiek aicināti dažādi ciemiņi pie tējas galda un blakus mājai esošajā pagalmā tiek rīkots neliels mājražotāju tirdziņš. Šādā veidā saimniece nodrošina gan sava uzņēmuma atpazīstamību, gan arī panāk to, ka klients pats atnāk pēc preces un nav jābrauc uz tirgu, lai saražoto realizētu, kā arī zināms labums šādā pasākumā, protams, tiek arī citiem mājražotājiem.

 Jaunieši iepazīstina ar savām idejām

 Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk!” noslēgumā jaunieši iepazīstināja ar savām daudzveidīgajām biznesa iecerēm, starp kurām bija: foto un video risinājumu piedāvājumi, vasaras puķu stādu audzēšana, peintbola laukuma ierīkošana, vistu fermas izveide, ugunsteātris, velo nomas punkts u. c. Uzņēmīgākajiem jauniešiem šobrīd ir lieliska iespēja apliecināt savu varēšanu, piedaloties biznesa plānu konkursā „Laukiem būt!” un veiksmes gadījumā saņemt naudas balvas savu ideju īstenošanai.

Noslēgumā vēl vēlamies piebilst, ka mēs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļas darbinieki, pateicamies visiem lektoriem, kuri sniedza zināšanas jauniešiem par biznesa lietām un, protams, arī uzņēmējiem, kuri ar saviem praktiskajiem padomiem iesaistījās „Uzņēmēju pieredzes maratonā”, kā arī priecājamies un esam gandarīti par iespēju atbalstīt jauniešu vēlmi dzīvot un strādāt laukos, lai devīze „Laukiem būt!” tiešām pilda misiju, ko tā sevī ietver.

 Daina Butlere,

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru