Jauniešu idejas pārtaps biznesā!

LLKC Krāslavas konsultāciju birojā 8.  novembrī noslēdzās piecu dienu mācības jauniešiem. Pieci jaunieši saņēma apliecinājumus par mācību programmas apgūšanu. Piecu dienu mācību laikā viņi ieguva zināšanas biznesa idejas Domu kartes izveidošanā, tās izvērtēšanu, prezentēšanas prasmes  bankai, investoriem, potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī par mārketingu, reklāmu, grāmatvedību, finanšu plānošanu veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Iepazīšanās un sadarbība ar jauniešiem sākās ar informatīvo dienu. Tajā klausītāji iepazinās ar mācību norisi un mērķiem, kā arī guva informāciju par iespējām, ko jauniešiem LEADER programmas ietvaros piedāvā vietējā rīcības grupa – biedrība Krāslavas rajona partnerība. Uzklausīja 2014. gada mācību “Tu vari vairāk!” dalībnieka Artūra Pavļukeviča stāstījumu par iegūto zināšanu lietderību privātā biznesa attīstībai, kā arī informāciju par Krāslavas novada pašvaldības lomu un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai. Informatīvajai dienai sekoja  piecu dienu mācības. Tās bija vērstas uz biznesa idejas identificēšanu un attīstīšanu, mārketingu, grāmatvedības pamatiem, tirgus un konkurentu analīzi, likumdošanu, finanšu plānošanu, kā arī finanšu institūcijas ALTUM piedāvājumu mazā biznesa uzsākšanai.

Pēc mācībām jaunieši prezentēja savas biznesa idejas sešiem žūrijas locekļiem. Jāatzīst, ka idejas bija nopietnas, pārliecinošas un daudzpusīgas, sākot ar grāmatvedības pakalpojumu biroja izveidošanu, garīgās veselības uzlabošanu ar relaksējošās masāžas un pirts rituālu palīdzību, bērnu izklaides centra izveidošanu, mopēdu, motorolleru darbnīcas izveidošana u. c. Tas kopumā liecina par jauno cilvēku  nopietno attieksmi, vēlmi un gudrību  veidot savu biznesu, nākotnē kļūstot nevis par darbiniekiem, bet gan  par darba devējiem saviem līdzcilvēkiem.

Žūrijas locekļi  jauniešus mudināja attīstīt savas idejas, būt mērķtiecīgiem un neatlaidīgiem. Jaunieši atzina, ka savu biznesa ideju īstenot nav viegli. Kopumā jaunieši mācības atzina par noderīgām, iegūtās zināšanas varēs izmantot turpmākajā biznesa ideju  realizēšanā.

Lai jauno un potenciālo uzņēmēju biznesa idejas īstenotos un attīstītos, sadarbība ar konsultāciju biroju turpināsies, tiekoties individuālās konsultācijās.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Terēze Brazeviča,

LLKC Krāslavas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru