Jauniešu ideju īstenošana veicinātu reģiona ekonomisko izaugsmi

Noslēgušās LLKC Gulbenes biroja jauniešu uzņēmējdarbības mācības. Šogad tās tika organizētas kopā ar Alūksnes un Balvu birojiem, kas gan mums, organizatorēm, gan dalībniekiem deva plašāku skatījumu par notiekošo kaimiņu novados. Sakarā ar valstī esošo situāciju, visas piecas mācību dienas šogad notika attālināti, līdz ar to nebija nekur jābrauc, tās bija ērti apmeklēt gan jaunajām māmiņām, gan strādājošajiem jauniešiem.

Viss sākās ar informatīvo dienu 15. oktobrī, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar Valsts Lauku tīkla pasākumu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” un tā norisi. Lai iedrošinātu jauniešus iesaistīties šajā aktivitātē, ar savu veiksmīgo pieredzi konkursā “Laukiem būt!” dalījās pagājušā gada 1. vietas ieguvējs kategorijā “Lauksaimniecība un pārstrāde” Ingars Bumburs. Viņa piemērs motivēja jauniešus nebaidīties no saviem sapņiem un mēģināt tos īstenot.

Mācību laikā jaunieši papildināja zināšanas pie nozares speciālistiem par tēmām: ideju ģenerēšana, uzņēmējdarbības pamati, tirgus izpēte, risku analīze, mārketings un reklāma, finanšu plānošana un publiskā runa. Tie, kam nebija iespējams pieslēgties mācībām tiešsaistē, lekcijas varēja klausīties jebkurā sev izdevīgā laikā LLKC tālmācības platformā.

Lai parādītu jauniešiem, ka arī laukos iespējams attīstīt savu biznesu ļoti dažādās nozarēs, ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā dalījās bijušie konkursa “Laukiem būt!” dalībnieki no Gulbenes, Balvu un Alūksnes novadiem: Jeļena Golovneva – dekorēšanas studijas SIA “LaMur flowers” īpašniece, ādas izstrādājumu izgatavotājs Andris Ločmelis – zīmola Leatherely radītājs, Krista Arta Grodne – meža atpūtas namiņu "Paparde&Zīle" īpašniece, metālapstrādes meistars Nauris Teters – SIA "TTR" īpašnieks un Roberts Voropajevs, kurš ir SIA “RVR solutions” īpašnieks un piedāvā tehnisko rasējumu izpildi.

Mācību pēdējā dienā  Gulbenes novadu pārstāvēja četri jaunieši, kuri prezentēja savas biznesa idejas tūrismā, mājdzīvnieku aprūpē, funkcionālas un veselīgas pārtikas radīšanā. Uzslavu par labu darbu jaunieši saņēma ne tikai no LLKC darbiniecēm, kuras vērtēja padarīto, bet arī no Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītājas Mārītes Orniņas, kuras vērtējumā prezentētās idejas bija pārdomātas, un viņa atzina, ka tikai priecātos, ja tās tiktu īstenotas un veiksmīgi paplašinātu novadu tūrisma piedāvājumu, kas veicinātu  kopējo reģiona ekonomisko izaugsmi.

Gulbenes LLKC birojs lepojas ar uzņēmīgajiem jauniešiem un novēl ikkatram īstenot savu biznesa ideju! Uz tikšanos konkursā “Laukiem būt!”

Maija Malberga,
LLKC Gulbenes biroja uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru