Jaunmuižas un Nīkrāces skolēni interesējas par uzņēmējdarbību laukos

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas un Nīkrāces pagasta Nīkrāces pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem projektu nedēļas ietvaros oktobrī tika rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi. To mērķis bija radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot skolēniem izpratni par minēto nozaru darbību, specifiku un tradīcijām, kā arī popularizēt lauksaimniecības un mežsaimniecības profesionālo izglītību. Pasākumā piedalījās LLKC uzņēmējdarbības konsultante Linda Dūdiņa-Hoiere, kura iepazīstināja ar iespējamo atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai lauku jauniešiem.

Katrā izglītības iestādē informatīvās tikšanās laikā skolēni prezentācijā iepazinās ar iespējamiem uzņēmējdarbības veidiem laukos, tuvākajām profesionālās izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt zināšanas lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā un mežsaimniecībā. Prezentācijā konkrētāk bija iespēja iepazīt  Skrundas novada pagastos zināmākos uzņēmējus un mājražotājus, populārākās  vietas, kas saistītas ar tūrismu. Jaunmuižas pamatskolas skolēni vairāk uzzināja par zemnieku saimniecībām un mājražotājiem tieši Jaunmuižas pusē, savukārt Nīkrāces skolēni – par Nīkrāces pagasta uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un mājražotājiem.

Jaunmuižas skolā pasākumā piedalījās seši skolēni, Nīkrāces skolā – 17, kuri bija ļoti aktīvi un zinoši. Ar prieku prezentācijā nīkrācnieki ieraudzīja sevi – 2016. gada konkursa “Šodien laukos” uzvarētājus kopā ar savu skolotāju Mārīti Vanagu. Skolēni uzdeva daudz interesējošu jautājumu, labi atpazina sava pagasta un novada darba darītājus, bija ieinteresēti un atraktīvi.

Skolēniem bija sagatavots arī konkurss ar interesantiem jautājumiem un bija jāveic graudaugu atpazīšana. Nīkrācniekiem arī šajā nodarbē veicās, jo daudziem vecāki vai vecvecāki saimnieko, un viņiem ir zemnieku saimniecības. Īpaši zinošs un aktīvs bija 9. klases skolnieks Emīls Bents.

Pēc informatīvās daļas skolēni ciemojās Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecībā “Vilki”, kas nodarbojas ar bioloģisko gaļas lopkopību. Saimnieks skolēnus iepazīstināja ar saimniecības darbību un ganāmpulku, kura barvedis ir zviedru izcelsmes “puisis” Ervīns. Sapratis, ka cienasta nebūs, barvedis pārtrauca ciemošanos un ganāmpulku aizveda prom.

Anketas liecināja, ka skolēniem bijis interesanti, un viņi atzinīgi novērtējuši pasākumu.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla ietvaros īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros.

 

Anita Miķelsone,

LLKC Kuldīgas konsultāciju biroja Skrundas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru