Kalupes mazpulks īsteno dzīvē jaunas darba formas

GalerijaPrint

Aktivitātes mazpulcēnu darbā iedvesmojusi sadarbība ar LLKC speciālisti Janīnu Kursīti. Kad pastāstījām, ka šogad 132. Kalupes mazpulka dalībnieki nodarbosies ar ķiploku un cūku pupu audzēšanu un viņiem nepieciešamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas šo kultūraugu audzēšanā, Janīna Kursīte uzreiz piekrita palīdzēt un novadīja teorētiskās nodarbības.

 Martā un aprīlī mazpulcēni plānoja turpmāko darbu un rakstīja savus individuālos projektus, bet maija beigās viņiem bija iespēja doties ekskursijā uz lielākajām zemnieku saimniecībām, kurās tiek audzēti šie kultūraugi.

 Cūku pupu plašo lauku mazpulcēni apskatīja Līksnas pagastā pie Vitālija Kudiņa zemnieku saimniecībā „Skaistas”, bet ķiploku lauka platības un moderno ķiploku stādāmo, novācamo tehniku un šķirošanas līniju – Kalupes pagasta zemnieka Oskara Stūriškas saimniecībā „Čiploks”.

 Mazpulcēniem bija iespēja iepazīties arī ar citām lauksaimniecības nozarēm. Piemēram, Līksnas pagasta SIA „Kļavas” valdes priekšsēdētājs Viktors Kalāns pastāstīja par lopkopību. Bērni redzēja tikko dzimušu teliņu un lielās slaucamās govis, kā arī iepazinās ar govju slaukšanas, barošanas un kopšanas modernajām tehnoloģijām.

 Lieliska un romantiska atpūta izdevās zemnieku saimniecībā „Lāčplēsis” pie biškopes Agneses Sitnikas. Vienā telpā mazpulcēni apskatīja suvenīru kolekciju, mielojās ar jauno pavasara medu un ēda pusdienas, bet blakus telpā gaidīja neparasts atklājums – tur, ar skatu uz ābeļdārzu, dzīvo un darbojas bišu saimes.

 Šajā ekskursijā mazpulcēni iepazinās ar daudzām lauksaimniecības profesijām, guva priekšstatu par to specifiku. Visi zemnieki un uzņēmējdarbības konsultanti rosināja mazpulcēnus saistīt savu nākotni ar laukiem. No grūtībam nav jabaidās – viss izdosies, tikai jauniešiem ir jābūt čakliem, apņēmīgiem un zinošiem!

 Noguruši no karstums, bet redzētā iedvesmoti, devāmies mājup, daloties iespaidos par uzzināto. Mūs priecē, ka Latgales laukos ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ar mīlestību kopj zemi, attīsta savu saimniecību un cerīgi skatās nākotnē.

 Pateicamies LLKC Daugavpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultantei Janīnai Kursītei par lauksaimniecības nozaru popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū!

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru