Kusas pamatskolas skolēni interesējas par uzņēmējdarbības iespējām

GalerijaPrint

Kusas pamatskolas skolēni 28. maijā devās uz Aronas pagasta z/s „Krūmēni” – Sigitas Dāboliņas stādaudzētavu. Sigitas ģimene izrādīja skolēniem stādaudzētavu, siltumnīcas, rudens aveņu laukus, zemeņu stādījumus. Viņa pastāstīja par saimniekošanas pieredzi un izrādīja savas vairākās siltumnīcās augošās skaistules – vasaras ziedošās puķes puķupodos. Mums visiem acis žilba no augu un ziedu daudzveidības. Var redzēt un sajust, ka šajā saimniecībā katrs augs ir mīlēts, apkopts, izlolots un tikai tad realizēts saviem apkārtnes ļaudīm. Pircēju netrūka arī šajā saulainajā, karstajā dienā. Mums visiem patika Sigitas un viņas ģimenes strādīgums, dabas mīlestība un stāstījums par to, ka no stādaudzētavas biznesa šī darbošanās ar augiem ir izaugusi par  sirdslietu un dzīvesveidu, kurš  nodrošina  ģimeni gan materiāli, gan sniedz gandarījumu. Saimniekiem novēlam, lai ir naudīgi pircēji, lai krāšņi un ziedoši augi un lai arī turpmāk pietiek spēka darboties tik brīnumskaistajā profesijā.

Madonas novada Aronas pagastā apmeklējām saimniecību, kur saimnieko Kusas pamatskolas absolvents Renārs Cimers. Skolēni varēja uzzināt par attīstības iespējām laukos bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā, apskatīt saimniecību un uzklausīt Renāra stāstījumu par saimniekošanas pieredzi. Kusas pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Inesi Brišku apskatīja saimniecības gaļas liellopu ganāmpulku, priecājās par mazajiem, ņiprajiem, drošajiem teliņiem. Mums visiem patika Renāra stāstījums par to, kā viņš izdomājis ne tikai strādāt algotu darbu, bet arī ģimenei – vairākām paaudzēm piepalīdzot uzsākt saimniekošanu savas dzimtas īpašumā. Renārs uzsvēra lielo ģimenes atbalstu, it sevišķi omes Staņislavas nesavtīgās un nemitīgās rūpes par saimniecības dzīvniekiem. Skolēni bija ļoti ieinteresēti Renāra stāstījumā un saimniecības ganāmpulka apskatē, daži jaunieši devās palīgā saimniekam pārdzīt lopiņus uz jaunām ganībām. Gana darbojušies pa saimniecības darbiem, visi mielojāmies ar mammas Inas ceptām bulciņām un slaveno rabarberu ķīseli. Lai vairāk mums būtu tik nopietnu jauniešu kā Renārs Cimers, kurš neatlaidīgi mācās, saimnieko un gūst pieredzi, attīsta un arī paplašina saimniecību. Bija tik jauki redzēt, ka mums, Madonas novadā, ir stipras ģimenes, kuras kopā darbojas un neatlaidīgi attīsta un kopj savas saimniecības.

Kusas pamatskolas skolēniem bija iespēja apmeklēt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības karjeras izaugsmes dienu, kur piedalījās arī vairākas citas novada skolas. Skolēniem bija iespēja darboties vairākās darbnīcās. Koledžas skolotāju kolektīvs un arī audzēkņi bija pacentušies un interesanti, ar lielu atbildības sajūtu novadīja pasākumu, pastāstīja par izglītības iespējām Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā, uzsverot, ka mācīties savā  novadā var gan pēc pamatskolas beigšanas, gan vēlāk papildinot savu izglītību ar Barkavā piedāvātajām mācību iespējām. Kusas jaunieši ir ieinteresēti Barkavas arodskolas piedāvātajās mācību  programmās. Viens jaunietis pat solījās nākošgad iet mācīties uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, par ko tikai prieks, un turēsim šo jaunieti pie vārda!

Paldies Kusas pamatskolas vadībai un skolotājiem, kas atbalstīja sadarbību, kā rezultātā varējām sekmīgi īstenot šo lauksaimniecības nozari popularizējošo pasākumu. Paldies lauku uzņēmīgajiem cilvēkiem, kas papildus iedvesmoja skolēnus ar savu praktisko pieredzi, motivēja mācīties un īstenot savu mērķi, palikt saimniekot laukos!

Lai Kusas skolēniem un skolotājiem jauks un ražīgiem lauku darbiem piepildīts vasaras brīvlaiks!

Jau informējām, ka, lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs divās Madonas novada skolās – Kusas un Praulienas pamatskolā  VLT aktivitātes ietvaros „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” organizēja informatīvās  dienas Madonas novada saimniecībās.

Anita Briška,

LLKC Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru