Lai īstenotu uzņēmējdarbības ideju, jāzina daudz

Lai izloloto ideju par uzņēmējdarbības uzsākšanu veiksmīgi īstenotu, jāzina daudz. Reizēm šķiet – pavisam vienkāršas lietas, bet, tās ignorējot, nepiedomājot vai neiedomājot, var daudz zaudēt. Ir jāzina, jāmācās nepārtraukti. Uz aicinājumu pieteikties LLKC Rēzeknes nodaļas rīkotajām mācībām  atsaucās un mācības apmeklēja vairāki Rēzeknes novada jaunieši.

Koncentrētā veidā dažās dienās tika dots ieskats par uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības pašiem pamatiem. Jaunieši apgalvo, ka visi jautājumi bija saistoši, vienlīdz nozīmīgi.  Svarīgi, kā tēma tiek pasniegta. Tikpat nozīmīgi, kāds ir klausītāju līmenis, kā arī tas, vai doma par savu biznesu ir tikai idejas līmenī, vai darbība ir jau uzsākta. Šajā ziņā grupa bija nokomplektējusies veiksmīgi. Katram sava ideja par noteiktu darbību bijusi krietni iepriekš, notiek arī konkrētas aktivitātes, darbība. Zīmīgi, ka gandrīz visi jaunieši vai nu beiguši studijas vai vēl studē. Daži apguvuši zināšanas mārketingā. Tomēr studiju gados mācību satura uztvere ir atšķirīga, reizēm līdz galam nesaprasta.  Reālā darbība liek būt konkrētam, zinošam, domāšanā elastīgam. Šādās mācībās, kur daļai klausītāju jau ir praktiskā pieredze vai izvirzīti konkrēti darbības mērķi, vai izveidojusies atziņa, ka pietrūkst zināšanu, tiek risināti visiem interesējoši jautājumi, uzsvērts nozīmīgākais, atzīmēti it kā sīkumi, tomēr veiksmīgai darbībai svarīgi nosacījumi. Zināšanu uztvere jau ir citā atbildības līmenī. Ir konkrēti jautājumi, ir konkrētas atbildes. Tāpēc vēlreiz jāuzsver šīs grupas jauniešu vienots skatījums, interešu līdzība, viņu mērķis – iegūt, papildināt zināšanas priekš sevis.

Var tikai piebilst, ka mācību procesa ietvaros rīkotā pieredzes apmaiņas diena, kad notika viesošanās pie uzņēmēja, visiem patika. “Obelisk Farm” īpašnieks Andris Višņevskis no Viļānu novada Dekšāres pagasta 2016. gadā konkursā “Laukiem būt!” ieguva pirmo vietu. Andra ģimenes iesāktā ideja par kaņepu audzēšanu un to produktu ieguvi pāraugusi stabilā, atpazīstamā zīmolā. Viņš arī uzsvēris jauniešiem dotās iespējas nozīmīgumu tik īsā laika posmā apgūt uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamos pamatus. 

Ideju ģenerēšana šodienas jaunajai paaudzei nav svešs jēdziens. Grupas dalībnieki salīdzinoši mērķtiecīgi katrs izvirzījis savu biznesa ideju. Kuram vairāk, kuram mazāk, tomēr zināšanu biznesa plāna sastādīšanā, grāmatvedībā, mārketingā pietrūcis. Tas ir tikai normāli un saprotami, galvenais, lai šie jaunieši apzinās, ko viņi var, un nepazaudē vēlmi pēc zināšanām, pēc jaunā. Prieks par viņiem, prieks par iegūtajiem sertifikātiem. Atzīmēšanas vērts fakts, ka jaunieši ieklausījās padomos, pateicās par ieteikumiem, un, startējot konkursā, viņi, cerams, būs tos ņēmuši vērā.

Mācības notika Valsts lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”  ietvaros.

Anastasija Saleniece,

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru