Vecumnieku novadā notiek pasākums jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai

Līdzīgi kā citās LLKC nodaļās, arī Bauskā drīzumā tiks organizēts pasākums Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Kamēr tiek veidota programma un pieaicināti lektori, kuri uzņēmīgajiem jauniešiem sniegs uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un dalīsies savā pieredzē, tikmēr līdzīgs pasākums tiek īstenots Vecumnieku novadā.

Jau trešo mēnesi uz nodarbībām Vecumnieku novada iniciatīvas aktivitāšu centrā sanāk uz attīstību un izaugsmi orientēti esošie un topošie uzņēmēji. Mācības kopā sastāv no vairākiem lekciju blokiem, kurā katram ir būtiska nozīme un mērķis.

Ņemot vērā to, ka cilvēks ir jebkuras saimnieciskās darbības kodols, pirmais mācību bloks bija veltīts psiholoģijai. Lektore – psiholoģe Daina Reinfelde dalījās savās zināšanās, pieredzē un prasmēs, lai katram mācību dalībniekam būtu iespēja iepazīt un izvērtēt pašam sevi un savas spējas, kā arī izvirzīt savas personības attīstības mērķus. Nākamie lekciju bloki Vecumnieku novada uzņēmējus pakāpeniski sagatavo mācību noslēguma darbam – biznesa jeb saimniecības attīstības plāna izstrādei. Te ietvertas jaunajiem uzņēmējiem nepieciešamās ekonomiska, juridiska un finansiāla rakstura nodarbības, kā arī labas prakses piemēri un tikšanās ar veiksmīgiem uzņēmējiem.

Aprīļa otrajā nedēļā mācību dalībnieki LLKC Bauskas nodaļas speciālistu vadībā sāka darbu pie savu uzņēmējdarbības ideju vai esošās saimnieciskās darbības rādītāju analīzes. Noslēdzošajā nodarbību ciklā  maijā turpināsim darbu pie uzņēmējdarbības plāna izstrādes un domāsim par sava produkta vai pakalpojuma virzību tirgū. Savukārt aprīļa beigas atbilstoši dabā valdošai gaisotnei pagāja uzņēmējdarbības vides plānošanas noskaņās. Pieredzējusī dārzniece – dendroloģe Aija Kaškure, kura smaidot sevi sauc par brīvdārznieci, ir neaizstājama padomdevēja vides sakopšanā un apstādījumu ierīkošanā. Pēc praktiskajām nodarbībām dārzā jūtamies patiesi iedvesmoti un lutināti gan lektores apbrīnojamo zināšanu, gan laika apstākļu ziņā.

Nodarbības Vecumnieku novada iniciatīvas aktivitāšu centrā norisinās kopš februāra. Tās tiek rīkotas ar vienas nedēļas intervālu. Katra nākamā tikšanās reize mācību dalībniekus saliedē, radot atvērtu un radošu gaisotni, kas ir labvēlīga izaugsmei un attīstībai. LLKC, Bauskas nodaļas vadītāja Eleonora Maisaka, balstoties uz ilggadēju pieredzi pieaugušo izglītībā, apliecina, ka produktīvākie un sabiedrības aktivitāti veicinošākie pasākumi ir tie, kas savu pastāvīgo auditoriju pulcē regulāri un sistemātiski. Kopā nākšana dod iesēju mums (gan mācību dalībniekiem, gan lektoriem) iepazīt citam citu, dalīties savā pieredzē un iegūt jaunas idejas. Esošie uzņēmēji var reklamēt savus ražojumus vai pakalpojumus un iegūt atpazīstamību. Regulāri kopā nākot, var veidoties sadarbība un kooperācija. Pat sākotnēji tik atšķirīgiem un pretnostatītiem viedokļiem mēdz atrasties kādas kopīgas vai savstarpēji papildinošas iezīmes. Arī šī četru mēnešu ilgā mācību kursa īstenošana ir iespējama, tikai pateicoties LLKC Bauskas nodaļas un Vecumnieku novada domes sadarbībai.

Dace Griķe

LLKC Bauskas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • rules_cron: Launched in thread 1
  • ultimate_cron_plugin_logger_database_cleanup: Launched in thread 1
  • dblog_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.