Ķeguma nov. | Zivsaimniecības nodaļas rīkotais seminārs par pētījuma “Par dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšanu un salīdzināšanu Latvijas apstākļos” rezultātiem