Piekrastes zvejniecība

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” marta numurā stāstām par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 2024. gadā  iecerētajām aktivitātēm zivsaimniecības nozarē, tajā skaitā jauno augsmes programmu esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem.

Vietējām rīcības grupām (biedrībām) ir ļoti svarīga loma kopējā lauku un arī piekrastes attīstībā vietējā (reģionālajā) līmenī.

Pērn uzsākts darbs pie piekrastes zvejas attīstības mārketinga programmas, ko šogad, īstenojot vairākus pasākumus, iecerēts turpināt.

Šā gada 1. februārī tika dots starts jaunam Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmas Igaunijas-Latvijas sadarbības projektam – “AUTOFISH”.

Biedrība “Mazjūras zvejnieki” sagatavojusi ziņojumu, kas ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2023. gadā.

Lapas