Piekrastes teritoriju attīstība / ZVRG

Biedrības "Jūrkante" paziņojums
par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu.

EJZAF pasākumā: "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (U31421).

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī  nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)

Sākot jau ar 2023. gadu, arī piekrastes zvejniekiem būs iespēja īstenot inovāciju projektus.

Covid-19 pandēmija dažādas tautsaimniecības jomas ietekmē atšķirīgi. Tagad strauji attīstās attālinātā tirdzniecība un arī pakomātu tīklu īpašnieku aktivitātes. Varbūt Latvijas zivsaimniekiem šādas idejas inovatīviem projektiem noderēs, domājot par attīstību un darbības dažādošanu.

Uzturvērtības dēļ zivis vienmēr ir bijušas vērtīgs pārtikas avots. Neskatoties uz dinamisko akvakultūras attīstību  Eiropā un citur pasaulē, arī ilgtspējīga saldūdens zveja ir svarīga kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanā daudzās vietējās kopienās.

Lapas