Biedrība “Jūrkante” izsludina jaunā plānošanas perioda projekta konkursu uz EJZAF fonda finansējumu

PielikumiPrint

Biedrības "Jūrkante" paziņojums
par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu.

EJZAF pasākumā: "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.februāra līdz 2024.gada 28.martam

Kārtas kopējais finansējums: 400 000,00 EUR

Projektu darbības teritorija: Skultes, Liepupes un Salacgrīvas pagasts, Ainažu un Salacgrīvas pilsēta Limbažu novadā.  pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: 

  1. 1.     Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
  2. 2.     Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

 Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.jurkante.lv; dzintra@jurkante.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Sandija Kauliņa– 22010977; Dzintra Eizenberga – Tālr. 29427095

Mērķis: Zilā Ekonomika, kas veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību biedrības “Jūrkante” darbības teritorijā.

 

 

Foto: www.jurkante.lv

 

Pievienot komentāru