Īstenotie projekti biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” teritorijā

GalerijaPrint

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī  nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) finansējumu.

Biedrības ZBA darbības teritorija ir Talsu novada Dundagas, Kolkas, Īves, Lubes un Valdgales pagasti, Ventspils novads un Ventspils valstspilsēta.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2015.–2020. gadam no EJZF fonda biedrības teritorijā īstenoti 44 projekti. Atbalstīti 22 uzņēmēji, tajā skaitā 8 zvejnieki, 11 vides un 11 kultūras mantojuma projekti.

Finansējumu ir saņēmušas trīs zvejnieku saimniecības, kas iegādājās specializēto transportu zivsaimniecības produkcijas un svaigu zivju pārvadāšanai. Divas no tām projektos iegādājās arī traktortehniku darbības dažādošanai.

Ir tapusi tik ļoti nepieciešamā zivju produkcijas tirdzniecības vieta “Zvejnieku māja Jūrkalnē”, atbalsta pretendents ir zvejnieka saimniecība.

Atbalstīta makšķerēšanas tūrisma pakalpojumu sniegšana  Ventspils novadā. Ar EJZF atbalstu pretendents iegādājies laivu un nodrošinājis to ar jūras makšķerēšanas aprīkojumu.

Vārves pagastā atjaunots valsts nozīmes kultūras piemineklis – Pasiekstes vējdzirnavas. Saimnieki dzirnavas atjaunojuši ar EJZF atbalstu un attīstījuši arī nakšņošanas tūrisma uzņēmējdarbību.

Atbalstu biedrības teritorijā guvuši vairāki veiksmīgi publiskās infrastruktūras projekti: dabu un vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē – izveidots stāvlaukums Kolkā, pašvaldības autoceļu posmu pārbūve labākai piekļuvei jūrai Mazirbē, Užavā un Jūrkalnē. Izveidota dabu un vidi saudzējoša Staldzenes stāvkrasta pieejamība un pilnveidota atpūtas zonas infrastruktūra; veikts Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā.

Kultūras mantojuma saglabāšanai piekrastes teritorijā ir īstenoti:

Ventspils pilsētā – četri projekti Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā, viens no tiem – Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā un zvejas kuģa “Grots” atjaunošana un eksponēšana pilsētvidē.

Kolkā – Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti, izveidots daudzfunkcionāls Lībiešu saieta nams un tapusi apmeklētājiem pieejama Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgā ekspozīcija “Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas”, un nupat notikusi multifunkcionālas tirdzniecības vietas izveide Kolkā.

Jūrkalnē – Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana.

Biedrība ar labiem rezultātiem piedalījusies piecos sadarbības projektos ar EJZF finansējumu, no tiem divos kā vadošais partneris. Par projektu labo praksi liecina divu ieviesto projektu ilgtspēja, kas turpina darbību arī pēc projekta ieviešanas. Sadarbības projektā “Jūra visu gadu – Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” piekrastes ciemā Užavā radīja jaunu tūrisma piedāvājumu – “Zivju tirgus Užavā”. Pasākums norisinājās septembra beigās, un bija plānots to ieviest kā ikgadēju laikā,  kad aktīvā tūrisma sezona ir beigusies. Pasākums balstījās uz sadarbību starp piekrastes zvejniekiem, zivju pārstrādātājiem, amatniekiem, vietējiem tūrisma uzņēmējiem. Nu jau divus gadus pēc projekta īstenošanas Užavā notiek zivju tirgus, un tā īstenošanu veiksmīgi pārņēmusi Ventspils novada pašvaldība, tādējādi veicinot vietas atpazīstamību, tūrismu nesezonā un iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīves vietai.

Sadarbības projektā “Piekrastes zvejas gudrības” ir sagatavota mācību programma piekrastes zvejas zinību apguvei. Mācību programma brīvi pieejama biedrības mājaslapā: https://ziemelkurzeme.lv/lv/petijumi.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” ir ieguvusi tiesības īstenot arī nākamā perioda 2023.–2027. sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju, kura jau ir pieejama biedrības mājaslapā: https://ziemelkurzeme.lv/lv/strategija.

Gunta Abaja,
biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Foto galerija: 

Pievienot komentāru