Atkritumu zvejošana Ziemeļjūras piekrastē

Vācijā, Ziemeļjūras piekrastē, kopā ar vides aktīvistu nevalstisko organizāciju izveidota neliela zvejnieku komanda, lai vāktu jūras atkritumus un rastu risinājumus plastmasas komponentu likvidēšanai un pārstrādei.

Lai samazinātu jūras atkritumu daudzumu Eiropas ziemeļrietumos, pirmo reizi Vācijas zivsaimniecības vietējā rīcības grupa (turpmāk – ZVRG) atbalsta atkritumu zvejošanu, kopīgu zvejniecības un dabas aizsardzības iniciatīvu KIMO international vadībā. ZVRG, kuras teritorija aptver visu Lejassaksijas piekrasti, apvienojās ar NABU, vienu no Vācijas lielākajām vides aktīvistu nevalstiskajām organizācijām, lai līdzīgi kā kaimiņu reģionā – Šlēsvigā-Holšteinā – uzsāktu atkritumu zvejošanu. Šlēsvigas-Holšteinas gadījumā darbības aptvēra Vācijas Ziemeļjūras piekrastes daļu, kā arī lielāko Baltijas jūras piekrastes daļu.

Īstenojot atkritumu zvejošanas projektu, zvejas tīklos izzvejotie jūras atkritumi tiek savākti NABU sagādātos lielos maisos uz nelielu kuteru klāja. Projektā tiek savāktas platformu tauvas, dažādi tīklu atkritumi, virves un citi  plastmasas atkritumi. Tāpat ir iespēja savākt nevēlamus zvejas rīkus. Visi atkritumi nonāk NABU bezmaksas konteineros, kas izvietoti astoņās nelielās ostās ZVRG teritorijā.

Pēc tam NABU veic intensīvu manuālu atkritumu šķirošanu, lai atdalītu pārstrādājamos materiālus. Projekta otrajā posmā, kurā ZVRG nav iesaistīta, NABU sadarbojas ar Magdeburgas Stendāla lietišķo zinātņu universitātes pētniekiem, lai atrastu dažādu plastmasas materiālu pārstrādes risinājumus.

Cita projekta daļa ir ieinteresēto personu un plašas sabiedrības izpratnes veicināšana. NABU organizē divus ikgadējos seminārus, lai vairotu zināšanas par plastmasas izskalošanos okeānos, to cēloņiem, novēršanas paņēmieniem un ilgtspējīga dialoga veidošanu starp dažādām lietotāju grupām. Pēc tam rezultāti tiek izklāstīti un apspriesti, lai palielinātu atkritumu zvejošanas efektivitāti.

Rezultāti 

Atkritumu zvejošana palīdz saglabāt neskartu ekosistēmu, pievēršot uzmanību jūras atkritumu ietekmes samazināšanai. Šķirojot un analizējot “izzvejotos” atkritumus, tiek savākti noderīgi dati, kurus var izmantot  pasākumu izstrādāšanai, kas samazina atkritumu nonākšanu Ziemeļjūrā. Zvejnieki iegūst plašākas zināšanas par dažādiem tīklos nonākušajiem atkritumu materiāliem, kas veicinviņu centienus novērst jūras atkritumus un izglītot sabiedrību. 

Pārnesamība 

Jūras atkritumi ir problēma zvejas apgabalos visā Eiropā. ZVRG Eiropas ziemeļrietumos var uzskatīt par lietderīgu mudināt savas valsts iestādes pievienoties atkritumu zvejošanas iniciatīvai. Šis projekts ir labs piemērs tam, kā ZVRG var iegūt partneri ar esošo shēmu, lai panāktu maksimālu ietekmi. Vietās, kur iniciatīvas vēl nedarbojas, ZVRG var būt piemērotas, lai apvienotu attiecīgās organizācijas un zvejniekus jūras piesārņojuma apkarošanā. Personiski kontakti ar zvejniekiem ir būtiski, lai atkritumu vākšana būtu sekmīga, kā arī turpinātos visa procesa ilgtermiņa uzraudzība. Sadarbība ar citām ZVRG jomām varētu palielināt šādu projektu ietekmi. 

Kopējās projekta izmaksas 258 901 eiro.

 

Sagatavoja:

Aiva Saulīte-Liniņa,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

 

 

Pievienot komentāru