Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā LLKC Zivsaimniecības nodaļas speciālisti sagatavojuši materiālu, kā šogad veicas zvejniekiem piekrastē. Tēmu turpina materiāls par biedrības “Mazjūras zvejnieki” un LLKC rīkoto diskusiju  Bērzciemā, kurā arvien atklātāk tika runāts par piekrastes zvejas problēmām.

Atgādinājums par elektroniskās zvejas uzskaites sistēmas LZIKIS izmantošanu un zušu ieguves aizliegumu, ko sagatavojuši Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta speciālisti.

Savukārt pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” informācija par piezvejoto roņu izmantošanu pētījumā un iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumu uzskaiti.

Sākam izdevumā jaunu sadaļu “Tavs konsultants”. Šoreiz iepazīstinām ar LLKC zivsaimniecības speciālistu Raivi Apsīti.

Informācija par to, kā pieteikt pretendentus gada balvai “Lielais loms”.

Zivju Lapa Nr. 2 (56)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru