Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā plaša reportāža no “Novada Garšas” vasaras sezonas atklāšanas pasākuma Bērzciemā, kur lielākoties tika piedāvāta zivju produkcija.

Informējam par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” aktualitātēm – roņu datu reģistrēšanu piekrastē, lašu un taimiņu smoltu uzskaiti, pētījumu par jūras grunduļiem.

Noderīga informācija un skaidrojumi par iespējamo atbalstu piekrastes zvejā. Ziņas par LZIKIS mobilās aplikācijas izstrādi, jaunumiem rūpnieciskajā zvejā iekšējos ūdeņos u. c.

Atgādinām to, ka līdz 7. jūlijam ir iespēja pieteikt pretendentus gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms”.  

Zivju Lapa Nr. 2 (60)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru