Jūras velocope – jauna iespēja aizrautīgiem makšķerniekiem

GalerijaPrint

Projekts “Jūras velocope” tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstu vietējā rīcības grupā “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””.

Projekta autors un īstenotājs ir aizrautīgs makšķernieksDzintars Vjakse, kura uzņēmums SIA “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” jau 17 gadus nodarbojas ar konsultācijām dažādu jomu projektu pieteikumu un saistīto dokumentu sagatavošanā, lai klienti varētu saņemt Eiropas Savienības atbalstu vai piesaistīt investīcijas no bankām vai investoriem. Konsultācijas tiek sniegtas visā Latvijā, tomēr galvenā teritorija ir Kurzemes reģions un Liepāja.

– Kurā brīdī un kā radās šāda projekta ideja?

– Tik ilgi veicot uzņēmējdarbību un konsultējot klientus projektu sagatavošanā, nolēmu beidzot uzrakstīt arī projektu savam uzņēmumam. Tā kā makšķerēšana ir mans hobijs, tad radās doma pārbaudīt skaisto uzņēmējdarbības teoriju, ka vislabāk ir pelnīt naudu ar hobiju.

– Kāds ir projekta mērķis?

– Projekta mērķis ir attīstīt aktīvo tūrismu Liepājas reģionā, īpaši piekrastē. Turklāt aktivitātes galvenokārt paredzētas tradicionālā tūrisma “nesezonā”. Tiks piesaistīti arī papildu tūristi piekrastes kempingiem un atpūtas vietām, jo makšķernieki, kuri izmantos iespēju copēt zivis, noteikti interesēsies arī par nakšņošanas iespējam maksimāli tuvu jūrai, kā arī citiem kempinga pakalpojumiem – pirti, zivju kūpinātavu, ugunskura vietu ar lapeni u. c.

– Kādas ir piedāvātās iespējas?

– Uzņēmums projekta ietvaros attīsta jaunu aktīvās atpūtas pakalpojumu – “Jūras velocope”. Visiem interesentiem, īpaši jau kaislīgiem makšķerniekiem, tiks piedāvāta iespēja no krasta Baltijas jūrā ērti un mobili makšķerēt dažādas zivis. Projekta ietvaros iegādāti pieaugušo trīsriteņi ar un bez elektropiedziņas, divriteņi ar elektropiedziņu un paaugstinātas caurgājamības divriteņi, kas ir pielāgoti makšķerniekiem un piemēroti braukšanai pa pludmali. Lai varētu atrast to labāko copes vietu, būs iespēja visas “makšķerpariktes” likt uz velosipēda un braukt pa pludmali, meklējot zivi. Papildus būs iespēja iznomāt nepieciešamos makšķerēšanas rīkus, brienambikses, kā arī laivu un peldkrēslu, kuru varēs izmantot makšķerēšanai jūrā vai arī Liepājas ezerā.

Makšķerēšanā un labāko copes vietu meklēšanā palīdzēs gids. Zinoši makšķernieki varēs pakalpojumu izmantot arī bez gida pavadības.

Velocopes aktivitātes plānots īstenot jūras piekrastē no Liepājas līdz Bernātiem, Liepājas ostā pie Ziemeļu mola, kur visi interesenti un bullīšu makšķernieki varēs izmēģināt pieejamo aprīkojumu. Īpašas velocopes ekspedīcijas tiks īstenotas līdz Jūrmalciemam un Papei. Aktīvi tiks veidota sadarbība ar tūrisma uzņēmumiem, piemēram, kempingu “Vērbeļnieki” un viesnīcu “Jūrnieka ligzda”.

– Kāpēc jūs esat pārliecināts, ka tas izdosies?

– Liepājā pēdējos gados ir ļoti liela makšķernieku plūsma no Lietuvas un citiem Latvijas reģioniem. Makšķerēšana jūrā ciemiņiem ir aizraujoša nodarbe, ko savās mājās nevar īstenot. Aizvien biežāk tiek rīkotas arī makšķerēšanas sacensības. Liepājas pusē gan tas nav īpaši attīstīts, tātad ir iespēja, jo esam pilsēta starp ūdeņiem!

– Kādi bija galvenie apsvērumi, lai rakstītu projekta pieteikumu?

– Pieredze projektu attīstībā ir mežonīgi liela. Ir veikta priekšizpēte un izvērtētas dažādas projekta attīstības iespējas, tāpēc jāizdodas!

– Kādas ir grūtības un pozitīvais projektu īstenošanā?

– Zināmas grūtības ir ar priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai. Ja nav savas naudas, tad jāgriežas pie bankām. Banku nostāja ir ļoti piesardzīga, tikai pēdējā gadā atsevišķas bankas labvēlīgāk izskata projektus, kuriem ir saņemts ES fondu atbalsts. Nākamā problēma būs saistīta ar atbildīgu un ieinteresētu darbinieku piesaisti.

– Kad varēs sākt izmantot jūsu pakalpojumus?

– Šobrīd pārbaudu un pielāgoju projektā iegādātās lietas. Ja laika apstākļi būs atbilstoši, tad ar velosipēdu atbalstu butes no krasta varēs copēt decembrī un janvārī. Decembra sākumā vietējo Liepājas makšķernieku lokā plānotas nelielas bušu makšķerēšanas sacensības. Bušu makšķerēšanu no krasta ļoti ietekmē vēji, tāpēc aktivitātes atkarīgas no vēja stipruma un virziena, ko ir grūti prognozēt.

– Ko jūs novēlētu makšķerniekiem?

– Copmaņiem: “Ne asakas!” un “Labu copes vēju!”

Aleksejs Kačanovs

Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultants, biroja vadītājs

Liepājas rajona partnerība 

  • Liepājas rajona partnerības teritoriju veido 8 novadu pašvaldības – Aizputes, Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes novads un Liepājas pilsēta.
  • Liepājas rajona partnerības darbības vīzija – sakārtota, radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība vietējās rīcības grupas teritorijā.
  • Uz 2017. gada 21. novembri Liepājas rajona partnerībai ir 70 biedri, no kuriem 8 novadu pašvaldības, 26 biedrības un nodibinājumi, 15 uzņēmēji un 20 individuālie biedri. Noslēgts sadarbības līgums ar Liepājas pilsētas domi. 
  • Liepājas rajona partnerība 2015.–2020. gada plānošanas periodā EJZF ietvaros īsteno divas rīcības – “Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē” un “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.
  • Liepājas rajona partnerības kontakti:
  • Adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads,
  • Tālr.: 63491806,
  • E-pasts: info@lrpartneriba.lv,
  • Mājaslapa: www.lrpartneriba.lv.

Foto: Dzintars Vjakse

Foto galerija: 

Pievienot komentāru