Nešaubieties – Ventspilī ir interesanti

GalerijaPrint

Lapmežciema pamatskolas  6. un 7. klašu skolēni 17. oktobrī  devās zivsaimniecības popularizēšanas mācību braucienā uz Ventspili. Pilsētā skolēnus sagaidīja gide, kura  interesantā stāstījumā iepazīstināja  ar nozīmīgākajām celtnēm, tūrisma objektiem un pilsētas dzīvi pie jūras. Skolēni apmeklēja Piejūras brīvdabas muzeju, kurš veidots, lai  parādītu,   cik atšķirīgi dzīvo zvejnieks no zemnieka.

Skolēni aplūkoja iespaidīgu enkuru kolekciju, senās zvejnieku tīklu būdas, dažāda tipa  zvejas  laivas. Tika stāstīts, kā  senākos  laikos  zvejnieki jūrā mācēja atrast zivju barus, bet tagad to nosaka modernas ierīces. Visu skolēnu prieks un sajūsma izpaudās, uzkāpjot uz restaurētā pirmā kolhoza zvejas kuģa. Gide pārbaudīja skolēnu zināšanas par dažādiem zvejas darba rīkiem. Tie skolēni, kuru ģimēnēs darbs ir saistīts ar zvejniecību, mācēja atbildēt pareizi. Saulainā diena dāvāja patīkamus iespaidus braucienā ar kuģīti pa ostas akvatoriju. Brauciens deva priekšstatu par ostas dzīvi un darbību. Skolēni redzēja, kā iekrauj ogļu kravas, kā velkonis dodas jūrā pēc kuģa, kuru ievedīs ostā. Uzzināja, kā tiek padziļināta upes gultne, lai lielie kuģi varētu iebraukt. Vērojot no kuģīša pilsētu, tika jautāts, kāpēc  Venspilī ir govis? Izrādās, tās tiek  ražotas Amerikā, mākslinieki tās apglezno, pēc tam notiek izstāde un izsole. Un tā pirms 16 gadiem pirmo reizi Venspilī notika  govju parāde, un dažas izsolē nopirktās govis  tika  uzdāvinātas pilsētai. Vēlā pēcpusdienā tika apmeklēts Venspils bērnu un jaunatnes zinātnes centrs. Tajā atraktīvā veidā var izmēģināt dažādas tehnoloģijas un iepazīties ar dažādiem zinātnes sasniegumiem, kas deva papildu zināšanas mūsdienu jau tā zinošajiem skolēniem. Paldies Venspils pilsētai un uzņēmējiem, kuri  parādīja zivsaimniecības nozares iespējas un radīja interesi skolēnos par nākotnes profesijām.

Ilze Ruka,

Tukuma nodaļas lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru