Roņu droša murda izmantošanas efektivitāte Latvijas piekrastes zvejā

PielikumiPrint

Noslēdzies demonstrējums par Roņu drošā murda (RDM)  izmantošanas efektivitāti Latvijas piekrastes zvejā, kas tika uzsākts 2012.gadā.

Demonstrējuma ietvaros vienā un tajā pašā rajonā vienlaicīgi tiek veikta zveja ar RDM un parastajiem (konvenciālajiem) zivju murdiem.

Demonstrējuma laikā tiek ievākta sekojoša informācija:

  • RDM un konvenciālo murdu nozveja pa atsevišķām zivju sugām;
  • roņu izraisīto loma vai murdu bojājumu uzskaite RDM un konvenciālajos murdos;
  • murdos nokļuvušo vai pie murdiem novēroto roņu uzskaite.

Pielikumā: Demonstrējuma „Roņu droša murda izmantošanas efektivitāte Latvijas piekrastes zvejā” gala pārskats.

Kristaps Gramanis, ZST projektu vadītājs

Pievienot komentāru