Uzzina par izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Kuldīgas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas skolēniem, lai viņus iepazīstinātu ar izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā, paplašinātu skolēnu redzesloku par zivkopību. Braucienā piedalījās 24 skolēni un trīs skolotāji.

Informatīvā ekskursija sākās ar Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) apmeklējumu, kur skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par koledžas specifiku, apgūstamajām profesijām, mācību ilgumu, prakses iespējām un citiem viņus interesējošiem jautājumiem. Skolā valdīja svētku gaisotne, jo tikko skolai apritējuši 140 gadi. LJK apmeklējuma laikā skolēni sabiedrisko attiecību speciālistes Indras Grases pavadībā tika izvadāti pa skolas teritoriju, uzzināja un apskatīja, kā mācās topošie jūrnieki, kuģu mehāniķi un citu profesiju pārstāvji. Bija iespēja ielūkoties mācību procesa norisē, kurā studenti apguva, kā noteikt laikapstākļus, apskatīja prakses kabinetu, kurā apgūst zinības par jūras mezgliem, SOS signāliem u. c., kā arī mācību centru, kur skolēnus iepazīstināja ar dažādiem glābšanas paņēmieniem, jūrnieku apģērbu un tā pielietojumu. Interesantu stāstījumu sniedza arī LJK Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs Mihails Mutors. Ekskursijas beigās trim skolēniem bija iespēja uzvilkt hidrotērpu un ielēkt baseinā, kurā atradās plosts. Skolēnus ļoti aizrāva skolas darbinieku un studentu stāstītais, un pēc skolas apmeklējuma viņi atzina, ka ir ieinteresēti jūrniecībā.

Nākamo apmeklējām uzņēmumu SIA “ERVILS”, kur uzņēmuma valdes loceklis Aigars Laugalis izrādīja kuģus, ar kuriem zvejnieki iet zvejā, un pastāstīja par to pieliejumu. Skolēniem tika piedāvāta iespēja uzkāpt uz zvejnieku kuģīša „Straupe”, apskatīt tā klāju un kapteiņa tiltiņu.

Braucienu turpinājām ar Durbes ezera istabas apmeklējumu. Ekspozīcijas vadītāja Liene Butkus skolēnus iepazīstināja ar Durbes ezera teiku, pēc kuras noklausīšanās bija jāatmin krustvārdu mīkla. Mums pastāstīja, cik un kādas zivju sugas mīt Durbes ezerā. Jāpiebilst, ka augu istaba skolēniem šķita visinteresantākā.

Braucienu noslēdzām ar viesošanos Skrundas dīķsaimniecībā, kur apskatījām 30 hektāru lielu dīķi. Dīķsaimniecības pārstāvis skolēnus iepazīstināja ar zivju kopšanas specifiku, to piebarošanu, uzglabāšanu un tirdzniecību.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas skolēnus ar Liepājas Jūrniecības koledžā apgūstamajām profesijām, kas nepieciešamas darbam jūrā.  Skolēni tika mudināti saprast, ka jūrniecībā un zvejniecībā ir vajadzīgi izglītoti un svešvalodu zinoši speciālisti, jo kuģošana ir smags, taču gana interesants darbs. Kopumā skolēniem šķita interesants brauciens uz šīm iestādēm, par kurām skolā tik bieži netiek runāts. Skolēnus ieinteresēja darbs jūrniecībā, un viņi atzina, ka līdz šim nebija aizdomājušies par zivju kopšanas īpatnībām.

Brauciens tika organizēts Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātē „Zivsaimniecības popularizēšana skolās”.

Anita Miķelsone,

Skrundas novada lauku attīstības konsultante

 

 

 

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.