Veiksmīga jauniešu uzņēmējdarbība piekrastē

Piejūras teritorija piesaista atpūtniekus un peldēt mīļotājus, bet kādai daļai Latvijas teritorijas iedzīvotāju tā ir dzīves un darbavieta.

Lai gan, beidzoties vasaras sezonai, piekrastes ciemos kļūst manāmi klusāk, rosība tur tomēr notiek, un vietējie iedzīvotāji strādā pie savām idejām uzņēmējdarbības attīstībai.

 Jau kopš 2012. gada Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) piekrastes teritorijā ir sācis pievērst tieši jauniešu zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai, motivējot uzsākt uzņēmējdarbību zivsaimniecības vai zvejniecības nozarē un attīstīt to. Lai to paveiktu, tika organizētas apmācības biznesa plāna izstrādē, ideju formulēšanā, attīstīšanā, īstenošanā, kā arī apgūtas praktiskas zināšanas. Būtiskākais rezultāts šādiem pasākumiem ir radītie vai attīstītie uzņēmumi, kas strādā un rada darbavietas. ZST pasākumu ietvaros pie uzņēmumu attīstības plāniem strādāja jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.

 Atraktīva pārdošana piesaista vairāk pircēju

 Viens no šiem aktīvajiem jauniešiem ir arī Agnis Pūris no Lapmežciema pagasta Engures novadā. Viņš 2013. gadā ieguva balvu piekrastes jauniešu konkursā un nodibināja uzņēmumu IK „Pūrēns A”, kas nodarbojas ar kūpinātu zivju tirdzniecību. Tā kā produkcija un cenas ir salīdzinoši pieejamas, nācās domāt, kā veiksmīgāk piesaistīt pircēju. Agnis sarūpēja zvejnieku laivu, pielāgojot to pārvietojamai  zivju produkcijas tirdzniecības vietai. Iegādāts arī specializēts jūrasbraucēja tērps, kas piesaista pircēju uzmanību atraktīvajam pārdevējam. Agnis veic izbraukuma tirdzniecību visā Latvijā. Šogad Agnis ir iesaistījies arī LLKC Tukuma nodaļas realizētajā ZST pasākumā „Piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšana”, kurā iesniegs jaunu biznesa plānu darbības paplašināšanai. Paredzēts sniegt jaunu pakalpojumu – svaigu zivju pirmapstrādi, aprīkojot telpas un iegādājoties nepieciešamo inventāru. Tā kā Agnis ir jauns cilvēks, viņš rūpējas arī par Lapmežciema jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ir iecere dibināt biedrību sporta inventāra iegādei, bet vēl tālāks sapnis – izveidot piekrastes kafejnīcu.

 Īstens zvejas tradīciju turpinātājs

 Jānis Raginskis no Engures pagasta Engures novadā 2013. gadā ieguva balvu piekrastes jauniešu  konkursā zivju saldētavas iegādei. Jānis darbojas biedrībā „Engures zvejnieks” un ir īstens zvejas tradīciju turpinātājs. Viņš kopš bērnu dienām gājis tēvam līdzi jūrā, un to iemīlējis. Kopā ar biedrības „Jahtklubs Engure” dibinātāju kapteini Ģirtu Fišeru–Blumbergu Jānis apsver iespēju atjaunot Engures jūrskolu. Konkursā iegūtie līdzekļi izrādījās nepietiekami moderna uzņēmuma izveidei, tāpēc tika pieņemts lēmums nedaudz pastrādāt Ziemeļjūrā papildu līdzekļu iegūšanai. Jānis ir cilvēks, kuram sāp sirds par to, kas notiks piekrastē turpmāk, kā piesaistīt jauniešus, lai tradīcijas netiktu nodotas iznīcībai. Engurē ir tikai daži entuziasti, pateicoties kuriem notiek jauniešu izglītošana jūras lietās, – izveidots jauno matrožu pulciņš, tiek rīkotas burātāju nodarbības un vasaras nometnes, kurās aktīvi darbojas Ģirts Fišers–Blumbergs. Par to milzīgs paldies!

 Balvu izmanto, iegādājoties ražošanas iekārtu

 Aktīvi jaunieši ir arī Vidzemes piekrastē. Salacgrīvas novadā jauniešiem tāpat bija iespēja piedalīties mācībās „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšana”. Līdz reālai ražošanai tika Jānis Auziņš un Rihards Kastovs ar ideju par vietējo nēģu pārstrādi. Jaunieši šai idejai pievērsās ļoti nopietni un iegūto balvu – 1000 latu – lika lietā, iegādājoties konservu valcējamo iekārtu. Lai nodibinātu uzņēmumu un sāktu darbību ar pilnu jaudu, nepieciešamas modernas pārstrādes telpas, kas atbilstu visām Eiropas Savienības prasībām. Tāpēc Jānis Auziņš regulāri interesējās par iespējām piesaistīt Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļus, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsāk savu uzņēmējdarbību ar lielākiem apjomiem un savu preci piedāvātu plašākam tirgum. Jaunieši šogad startē arī programmā „Piekrastes ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma, un tas jau ir nākamais solis, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – izveidot pašiem savu nēģu pārstrādes cehu. Šobrīd telpas ir mazas – pielāgotas nēģu konservu ražošanai, bet tas ir tikai starta posms.

 Protams, šie nav vienīgie jaunieši, kuri ir piedalījušies biznesa plānu izstrādē. Ir arī citi, kuri ir ceļā uz sava uzņēmuma dibināšanu un reālas darbības uzsākšanu. Tas liecina, ka arī piekrastē ir jaunieši, kuri gatavi uzņemties atbildību un savas idejas pārvērst uzņēmējdarbībā, tādā veidā gan kļūstot par piemēru un iedvesmas avotu citiem, gan nodrošinot darbavietas. Vēlam veiksmi jaunajiem uzņēmējiem!

 Gunta Švarce,

ZST projektu vadītāja sadarbībā ar LLKC Tukuma un Limbažu nodaļām

Pievienot komentāru