Vides izglītība, sports un draudzība Rūjas skolā

Kad vasara bija pašā zenītā, Rūjas skolā Rūjienas novadā vasaras makšķerēšanas un vides izpētes nometnē tikās 17 jaunieši no Valmieras pilsētas, Mazsalacas un Alojas novadiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Nometni organizēja biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola ”. Biedrības vadītājs Ojārs Beķeris tās rīko jau ceturto gadu, piesaistot projektu finansējumu, gan meklējot sadarbības partnerus novados. Tā par partneriem kļuvuši Mazsalacas, Rūjienas, Valmieras un Alojas novadi un Zivsaimniecības sadarbības tīkls, kas ar daļēju līdzfinansējumu atbalsta vides izglītības aktivitātes.  Tradīcija ir tā, ka nometnē tiekas jaunieši no dažādām skolām, kuri iesaistīti vides izpētes un makšķerēšanas apmācībās un laivu izbraucienos.

Šī gada nometnes vieta bija izvēlēta jau vairākus gadus slēgtajā Rūjas skolā. Ēka gan šķita pamesta un vientuļa, bet šajās divās dienās – 25. un 26. jūlijā tajā atkal atskanēja bērnu balsis. Par nesenās skolas vidi liecināja vientuļā un pamestā bibliotēka, šur tur neviļus atstātie mācību materiāli un skolas piederumi. Nometnes jaunieši nakšņošanai izmantoja otrā stāva guļamtelpas un ēdnīcu.   

Nometnes mērķis ir tuvināt un apvienot novadu skolēnus, izglītot viņus vides zinībās, sacensties makšķerēšanas prasmēs, sportot un veikt braucienu par kādu no mūsu Ziemeļvidzemes upju maršrutiem. Pirms tam bija laivots Salacā un Gaujā, šogad  mērķis bija veikt laivu maršrutu pa Rūjas upi no Rūjienas līdz Rūjas skolai. Ar laivām un aprīkojumu nometnes dalībniekus nodrošināja biedrība. Par transportu un nometnes organizatoriskajiem jautājumiem atbildību uzņēmās Ojārs Beķeris ar visu savu ģimeni.

Vides zinību nodarbības nometnes pirmajā dienā vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes izglītības speciālisti, skolotāji Inta Soma un Guntars Viļļa. Šīs nodarbības katru gadu, jo īpaši šogad, ir saistošas un interesantas, jo jaunieši izrāda īpašu interesi par augu, kukaiņu dažādību un vides piesārņojuma jautājumiem. Šogad tika pētīta Rūjas upes krasta augu flora, kā arī pēc rezultātiem tika secināts, ka Rūjas upe ir daļēji piesārņota. Paldies skolotājiem, jo metodes, ar kādām viņi strādā, ir izglītojošas, aizraujošas un saistošas reālajai videi.

Jau kā tradīcija nometnē arī šogad tika gaidīti makšķerēšanas sporta meistari, entuziasti Vitālijs Začs un Ivars Polis. Jaunieši tika iepazīstināti ar zivju sugām, zivju resursu saglabāšanu, atjaunošanu un licencētās zvejas nosacījumiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta makšķerēšanas pamatu prasmju apguvei. Paldies viņiem par ļoti lielo atbildību un ieinteresētību sava sporta popularizēšanā! Tā bija liela atbildība, ar kādu abi skolotāji sagatavoja jauniešu makšķerkātus, zivju barību, kā tika sakārtota teritorija sacensībām. Tas viss ir apbrīna un lielas pateicības vērts. Šogad makšķerēšanas sektori tika sagatavoti gar Rūjas krastu turpat puskilometra garumā. Lai makšķerkātiem netraucētu koku zari, tie tika zāģēti. Sacensības organizēja trīs grupās – meitenēm, zēniem no 12–13 gadiem un zēniem no 14–18 gadiem. Jau otro gadu makšķerēšanas sacensībās piedalījās nometnes jaunākā dalībniece Marta Kitija Salnāja no Valmieras sākumskolas. Viņa arī ieguva 1. vietu meiteņu grupā, samakšķerējot 170 gramus zivju, otrajā vietā atstājot alojieti Katrīnu Lību Mētriņu (140 grami). Trešajā vietā – arī viena no jaunākajām dalībniecēm – valmieriete Paula Rozīte. Mazās meitenes ne brīdi nenobijās no tārpu uzvilkšanas uz āķiem, kā arī varonīgi tika galā ar makšķerkātiem, kuri šad tad ieķērās koku zaros. Bez skolotāju – Vitālija un Ivara palīdzības nevarēja iztikt. Zēnu konkurencē 1. vietas ieguva Roberts Purmalis (Valmiera) un Valters Stumps (Aloja, Ozolmuiža). Otrajā – Roberts Irmejs (Aloja) un Raivo Ivanovs (Mazsalaca). Trešajā vietā Gints Ivanovs. Lielākie lomi – mazajām meitenēm. Kopējais nomakšķerēto zivju svars – 1 kilograms 270 grami. Jāatzīst – vajadzīgs treniņš, zināšanas un pacietība, lai piedalītos šajās sacensībās.

Kā katru gadu, arī šogad skolotāji Vitālijs un Ivars bērniem rīkoja kastinga sacensības, kurās ar spiningu uz zemes izvietotā mērķī tiek mests atsvars.  Rezultātā tiek savākti punkti un noskaidrots uzvarētājs.

Otrās dienas rītā devāmies uz Rūjienu, kur īsā pastaigā iepazinām pilsētas ielas, un izstāžu zālē ar Rūjienas kultūras dzīvi mūs iepazīstināja vadītāja Līga. Stāstījums par Rūjienas vēsturi, ciešo saikni ar igauņu zemi, kā arī par sadraudzību ar Japānu bija aizraujoši. Pastaigas beigās pie Rūjienas vidusskolas jauniešus sagaidīja kanoe laivas, un laivošana varēja sākties! Astoņus kilometrus garo ceļu nebija viegli veikt, jo vietām airi iepinās upes zālēs, vai skārās pie gultnes. Tas netraucēja baudīt Rūjas upes krastu ainavas un dabas daudzveidību, kura vietām likās neskarta un mežonīga. Ceļojums pa upi tika veikts nepilnās trīs stundās. Mazliet nogurušie jaunieši nebija īpaši priecīgi izkāpt krastā pie Rūjas skolas, jo zināja, ka pēcpusdienā šo divu brīnišķīgo dienu piedzīvojums būs galā. Nometnes nobeigumā sekoja diplomu, sertifikātu un dāvanu pasniegšana. Par to bija parūpējušās LLKC darbinieces un Ojārs Beķeris.

Ojārs Beķeris cer, kā nākošgad nometne būs ilgāka, jo tiks svinēta piecu gadu jubileja. Plānots tiek nākamā gada maršruts, vieta un aktivitātes, un kā tradīcija, atbalstam tiks gaidīti radoši un aktīvi skolotāji: Inta Soma, Guntars Viļļa, Vitālijs Začs, Ivars Polis, Juris Alps, Inese Mētriņa, Dainis Ozols un citi, kuri nekad nezaudē radošo degsmi darbā ar jauniešiem. Paldies vasarai un visiem, kuri mīl dabu, laivošanu, sportu un kopā būšanu!  

Nometnes vadītāja Inese Mētriņa,

Alojas Ausekļa vidusskola

Pievienot komentāru