Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programma 2015.–2020. gads

PielikumiPrint

Publicējam Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programmu 2015.–2020. gadam, kurā izklāstīti ZST izveidošanas principi, mērķi un uzdevumi, sadarbības shēma ar citām nozares organizācijām, galvenās paredzamās aktivitātes, to ieviešanas vērtējuma kritēriji u. c.

Pievienot komentāru