Aizkraukles novads

Aizkraukles nodaļas rīkots pieredzes apmaiņas brauciens, Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Putnkopības saimniecības apmeklējums – dažādu putnu sugu un šķirņu raksturojums, ražošanas virziena izvēle, pielietojums. ES finansējuma piesaiste – putnu kautuves ierīkošana. Saimniecības papildus nodarbošanās – bioloģisko cietes kartupeļu audzēšana (šķirnes, augsnes izvēle utt.).
Z/S “Zarumi” – apģērbu izgatavošana, šūšana, izšūšana. Dažādu tekstilizstrādājumu darbi.
Ideju konkursa „Laukiem būt!” 2013.gada laureāte – pieredze par pasākumu.

Ikmēneša uzņēmēju tikšanās Aizkrauklē

Uzņēmēju tikšanās ir paredzēta.12.oktobrī , plkst. 10:00

Norises vieta: A/S Swedbank Aizkraukles filiālē, konferenču zālē (2.stāvā), Bērzu ielā 7 , Aizkrauklē.

Galvenie tikšanās laikā pārrunājamie jautājumi:

· Plānotie pasākumi novadā 2017.gadā - Aizkraukles pilsētai 50!!!!

· Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” nolikums;

· LIAA atbalsta programma Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;

u. c. aktuālie jautājumi

Aizkraukles nodaļas rīkota 5. mācību diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Individuālo biznesa plānu izvērtēšana. Ieteikumi, precizējumi, diskusijas. ZS “Janavas” pieredze un labā prakse uzņēmējdarbībā, ES finansējuma piesaistē ( ELFLA, LEADER). Sertifikātu izsniegšana. Diskusijas.
Pieredzes braucienam izvēlēto uzņēmumu apskats.

Aizkraukles nodaļas rīkota 4. mācību diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Individuālo biznesa plānu izstrādāšana, izvērtēšana. Ieņēmumu/izdevumu analīze; saimniecisko rezultātu aprēķināšana. Darbs ar finanšu un naudas plūsmas aizpildīšanu.
Individuālais darbs. Diskusijas.

Aizkraukles nodaļas rīkota 3. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

2016. gada 11. oktobrī Aizkraukles nodaļa aicina jauniešus uz 3. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Attīstības finanšu institūcija ALTUM - valsts atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Ieskats projektu pieteikumu izstrādē – biežāk pieļautās kļūdas. Biznesa plāna/ projekta galvenās sastāvdaļas.
Resursi – analīze, izmaksas. Darbs ar finanšu un naudas plūsmas aizpildīšanu.

Aizkraukles nodaļas rīkota 2. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

2016. gada 06.oktobrī Aizkraukles nodaļa aicina jauniešus uz otro mācību dienu - Plašāk lietotās uzņēmējdarbības formas, to atšķirības. Uzņēmumu dibināšanas un reģistrēšanas kārtība. Nodokļu likumdošana. Grāmatvedības uzskaites formas. Praktiskas nodarbības.

Aizkraukles nodaļas rīkota 1. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Aizkrauklē, 2016. gada 5.oktobrī, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles konsultāciju birojā tiek organizētas mācības jauniešiem. Pirmā mācību diena: Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība. Idejas virzīšana darbībā ( idejas misija, vīzija, mērķi, uzdevumi), realizācijas uzsākšana; Uz sabiedrisko labumu orientētu projektu darbība (sociālā uzņēmējdarbība); Tirgus analīze; Mārketings un reklāma.
Pasākums ir bezmaksas.

Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums skolēniem: Izbraukuma seminārs

Aizkraukles nodaļa organizē izbraukuma semināru uz veiksmīgām lauku saimniecībām – graudkopība, piena gaļas lopkopība (demonstrējuma saimniecība). Iepazīties ar koģenerācijas stacijas darbību – gala produkts, pievienotā vērtība. Apmeklēsim vilnas pārstrādes uzņēmumu – no aitiņas līdz gala produktam (dažādu sugu vilnas pārstrādes iespējas).

Aizkraukles nodaļas rīkota informatīvā diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

SIA LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs aicina jauniešus uz informatīvo dienu.
Pasākuma mērķis – Atbalstīt gados jaunu (18 līdz 40 gadiem) cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās.
Tiek aicināti jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads